Ocen strone

1

2

3

Ochrona działalności

Zarządca nieruchomości jest zawodem związanym z obsługą rynku nieruchomości, wymagającym obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wykonywanie jego wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, ale nie jest wymagana żadna licencja. Zarządzanie nieruchomościami to ważne i odpowiedzialne zadanie, które wymaga pełnej dbałości o interesy właścicieli i mieszkańców. OC zarządcy nieruchomości stanowi element zabezpieczający jego działalność oraz interesy osób, których dotyczy zarządzana nieruchomość. Warunki ubezpieczenia zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U 2019, poz. 802).

 

Co obejmuje OC zarządcy nieruchomości?

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością. Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Suma gwarancyjna (minimalna suma gwarancyjna): a w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Dzięki tej polisie, zarządca nieruchomości może czuć się pewnie i mieć wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych sytuacji. Nasza oferta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb zarządców, zapewniając pełną ochronę w trakcie wykonywania ich zawodowych obowiązków.

 

Czego nie obejmuje OC zarządcy nieruchomości?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • polegające na zapłacie kar umownych;
  • powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

 

Czy OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Tak, zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Jaki jest koszt OC zarządcy nieruchomości?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy to koszt, który uzależniony jest w szczególności od obrotu i od szkodowości.

W InterRisk oferujemy także:

Dla kogo?
  • Osób prawnych
  • Osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą
  • Jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. jednostki samorządowe)
#UczymyUbezpieczeń
Ochrona prawna
Jak ubezpieczenie ochrony prawnej pomaga w sporach cywilnych?
3 minuty

Świat prawa cywilnego bywa niejednokrotnie tajemniczy i skomplikowany dla przeciętnego obywatela. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć labirynt przepisów, a co dopiero skutecznie reprezentować swoje interesy podczas sporu. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

CZYTAJ DALEJ >
Ochrona prawna
Kierowca pod parasolem Ochrony Prawnej
4 minuty

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w InterRisk cieszy się coraz większą popularnością wśród Klientów. Polisa zapewnia profesjonalną pomoc prawnika w przypadku wielu problemów związanych nie tylko z życiem prywatnym i pracą, ale również z posiadaniem nieruchomości czy pojazdów.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Antidotum Plus – kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne także dla seniora
3 minuty

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne? To pytanie, które pojawia się w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad dodatkowym zabezpieczeniem naszego zdrowia i finansów na wypadek niespodziewanych sytuacji medycznych.

CZYTAJ DALEJ >