Ocen strone

1

2

3

Historia

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo–Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 30 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. Działamy na polskim rynku nieprzerwanie od 1993 roku i jesteśmy jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności proponujemy Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku otaczamy ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. Doceniają nas także profesjonaliści rynku ubezpieczeniowego jako lidera ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów.

VIG opiera swoją działalność na fundamencie 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. VIG z około 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi.

VIG jest firmą o najwyższym ratingu ze wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej. Akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.