Ocen strone

1

2

3

Eksperci flotowi InterRisk

23 marca InterRisk, jeden z siedmiu ubezpieczycieli upraw rolnych, rozpoczął sezon wiosenny sprzedaży ubezpieczeń upraw z dopłatą z budżetu państwa.

Praca rolników niewątpliwie wymaga poświęcenia wiele czasu na uprawę ziemi, a także nakładów finansowych na zabiegi agrotechniczne, w tym nawożenie, nawadnianie, pielęgnowanie i ochronę roślin czy zbiór i przechowywanie ziemiopłodów. Może się wydawać, że właściciele gospodarstw rolnych mają niezależny od czegokolwiek wpływ na wyniki. Jednak w praktyce okazuje się już niemal corocznie, że anomalia pogodowe w znacznej mierze niszczą część ich pracy.

Niezależnie od pory roku uprawy rolne podlegają działaniu czynników pogodowych, takich jak przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny czy huragan.

 

Rolnicy nie mają wpływu na zjawiska pogodowe. Mogą jednak i powinni zmniejszać ryzyko wystąpienia szkód związanych z tymi czynnikami, korzystając z ochrony wynikającej z obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. Niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, nagły huragan, intensywne opady gradu czy przymrozki wiosenne mogą zachwiać płynnością finansową rolników lub co najmniej doprowadzić do strat negatywnie rzutujących na poziom ich życia.

 

Rolnicy powinni być świadomi, że wiosenny okres ubezpieczeń upraw rolnych rozpoczyna się za kilka dni. Ubezpieczenia te, niezależnie od ich istoty i przedmiotu ochrony, objęte są dopłatami z budżetu państwa w wysokości do 65% składki ubezpieczeniowej wynikającej z polisy jako dokumentu ubezpieczenia. Rolnicy opłacają więc pozostałe 35% wartości składki. Zachęcamy, aby podejmować szybką decyzję w kwestii zakupu ubezpieczeń upraw z dopłatą z budżetu państwa. Ich pula jest ograniczona, więc w przypadku dużego zainteresowania, może okazać się niewystarczająca.

 

InterRisk w sezonie wiosennym, jak co roku, oferuje ochronę ubezpieczeniową upraw tradycyjnych: zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, roślin strączkowych i kukurydzy. Zabezpieczyć się można od następujących ryzyk: przymrozków wiosennych, opadów gradu, deszczu nawalnego i huraganu oraz ognia. Zachęcamy rolników, aby zawierali umowy pakietowe. Dzięki temu, że obejmują kilka ryzyk, ochrona jest kompleksowa.

 

Okres wiosenny, kojarzony z ubezpieczeniem upraw, jest ważny również z punktu widzenia pozostałych zagrożeń związanych z działalnością rolniczą. Specjalny Agro Pakiet chroni gospodarstwo rolne, cenny sprzęt czy ruchomości domowe na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. To zabezpieczenie nie tylko mienia, ale również życia prywatnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może zostać rozszerzone o zdiagnozowanie chorób, takich jak borelioza czy wścieklizna. Co ważne, z ochrony skorzystać mogą osoby bliskie rolnikowi. Dostępne jest także ubezpieczenie ochrony prawnej czy OC w życiu prywatnym. Polisa AgroCaso zabezpieczy właścicieli pojazdów rolniczych przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji, które wiążą się z ich użytkowaniem. Rolnicy mają zapewnioną ochronę od wszystkich ryzyk, w tym również za szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego.

 

Celem ubezpieczeń z jednej strony jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk wykupionych przez rolników, a z drugiej, realizacja ochrony poprzez wypłatę odszkodowań za uszkodzone uprawy. W InterRisk przywiązujemy dużą wagę do szacowania szkód w uprawach. Współpracujemy w tym zakresie z ekspertami rolnymi, którzy posiadają własne gospodarstwa rolne oraz ze specjalistami z branży  rolniczej.

 

Zależy nam, aby rolnicy czuli się komfortowo, dlatego zachęcamy, aby osobiście uczestniczyli w oględzinach uszkodzonych upraw. Nasi Pośrednicy służą pomocą przy określeniu potrzeb rolników w kwestii dobrania najlepszego zakresu ubezpieczenia, a eksperci rolni udzielą wszystkich niezbędnych wyjaśnień. Stawiamy na wzajemne zaufanie i poczucie, że współpraca jest korzystna dla obu stron.

 

Zapraszamy Banki Spółdzielcze do współpracy.

 

Źródło: www.bs.net.pl

 

 

Autor:

Marek Dzierla

Kierownik Biura Ubezpieczeń Rolnictwa w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group