Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Komisja Nadzoru Finansowego przyznała wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Wśród 7 wyróżnionych znalazł się także InterRisk. Wszyscy tegoroczni laureaci są podmiotami działającymi na rynku ubezpieczeniowym. Po raz kolejny przyznano także wyróżnienie „Ambasador mediacji na rynku finansowym”.

InterRisk kolejny raz został doceniony za przychylne nastawienie do negocjacji z klientami. Staramy się słuchać naszych klientów i wychodzić naprzeciw ich potrzebom. To dla nas niezwykle ważne, ponieważ otrzymane wyróżnienie potwierdza, że nasze działania, nastawione na współpracę z klientem, zostały dostrzeżone i nagrodzone – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk.

Wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” przyznawane są w celu promowania mediacyjnych, polubownych metod rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami. Stosowanie takiego podejścia skutkuje wieloma korzyściami dla wszystkich zainteresowanych stron, m.in. prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego, poprawą relacji z klientami czy budowaniem pozytywnego wizerunku organizacji.

 

InterRisk TU SA

Vienna Insurance Group