Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wybierz wiarygodnego partnera dla Twojego Banku

Kupiłeś mieszkanie, zdecydowałeś się na budowę domu? Okazało się, że oprócz kredytu na realizację swoich planów potrzebujesz zabezpieczenia dla banku. Postaw na ubezpieczenie domu do kredytu hipotecznego – Bezpieczny Kredyt.

Dla kogo?
  • Posiadaczy kredytów na nieruchomości
ico
Bezpieczny Kredyt
Co obejmuje:
  • budynki i lokale wraz ze stałymi elementami
  • budynki i lokale będące w trakcie budowy lub przebudowy
  • dodatkowe koszty związane z akcją gaśniczą i ratowniczą

Gwarantujemy wysokie sumy ubezpieczenia za szkody spowodowane:

1) przepięciem – 20 000 zł

2) wandalizmem – 10 000 zł

3) upadkiem drzew – 100 000 zł.

Co to jest ubezpieczenie domu do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego „Bezpieczny Kredyt” jest formą ochrony mienia, które służy zabezpieczeniu spłaty kredytu lub pożyczki. Zakłada ono ochronę przed szkodami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia budynków i lokali w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy katastrofa budowlana. Budynki bądź lokale objęte tym ubezpieczeniem są tymi, na których tytule własności ustanowiona została hipoteka w celu zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki lub kredytu przez bank.

Co obejmuje ubezpieczenie domu do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym obejmuje budynki i lokale w trakcie budowy lub przebudowy, a także budynki z ich stałymi elementami, używane zgodnie z przeznaczeniem oraz lokale z ich stałymi elementami wyposażenia. Suma gwarancyjna jest ustalana indywidualnie, przy czym dla płatników VAT nie uwzględnia się odliczanego podatku od towarów i usług. Istnieją także określone limity dla pewnych szkód: do 20.000 zł w przypadku przepięć, do 10.000 zł dla szkód z wandalizmu, do 100.000 zł dla szkód spowodowanych upadkiem drzew lub masztów oraz do 500.000 zł dla ataków terrorystycznych.

Czy ubezpieczenie to jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu objętego kredytem hipotecznym, chociaż nie jest narzucane przez przepisy prawa, stanowi często niezbędny wymóg stawiany przez banki udzielające finansowania. W praktyce oznacza to, że wiele instytucji finansowych, dbając o zabezpieczenie udzielonej pożyczki, przed jej przyznaniem wymaga od klienta zabezpieczenia nieruchomości poprzez ubezpieczenie. Taka polisa chroni nie tylko interes banku, ale również klienta, dając mu pewność, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak pożar, powódź czy inne zdarzenia losowe, wartość nieruchomości i jego zdolność do spłaty kredytu nie zostaną zagrożone. Ubezpieczenie to stanowi dodatkowy bufor bezpieczeństwa dla obu stron transakcji kredytowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu do kredytu hipotecznego?

Koszt ubezpieczenia mieszkania pod kredyt hipoteczny nie jest stały i zależy od wielu czynników związanych z oceną ryzyka. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej determinowana jest przede wszystkim przez: zadeklarowaną przez klienta sumę ubezpieczenia, rodzaj prowadzonej działalności w obiekcie, zakres ochrony, który klient wybiera, długość okresu ubezpieczenia z uwzględnieniem ewentualnej karencji, lokalizację nieruchomości, sposób, w jaki mienie jest zabezpieczone oraz historię szkodowości danego klienta czy obiektu. Wszystkie te elementy razem wpływają na ostateczną kwotę składki.

Dokumenty związane z produktem
#UczymyUbezpieczeń
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.
6 minut

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >
Ochrona prawna
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w 5 minut
5 minut
CZYTAJ DALEJ >