Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
27.10.2023
Ubezpieczenie szkolne
3 minuty

Ubezpieczenie szkolne – Co obejmuje i dlaczego warto je wykupić?

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole, pojawiają się nowe wyzwania i możliwości, ale również potencjalne zagrożenia. W takich sytuacjach warto zapewnić swojemu dziecku ubezpieczenie szkolne. Co obejmuje pakiet EDU Plus i dlaczego odgrywa kluczową rolę, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę dla uczniów? Dziś przyjrzymy się bliżej ubezpieczeniom szkolnym, ich zakresowi i korzyściom, jakie oferują.

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje?

Ubezpieczenie EDU Plus to rozwiązanie ubezpieczeniowe zapewniające kompleksową ochronę przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych dla dzieci, uczniów i studentów. Polisa ta obejmuje zarówno choroby, jak i nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania polisy. Oto niektóre z nich:

  • Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku (NNW) – w razie wypadku, ubezpieczony ma prawo do świadczenia lub innych form wsparcia, takich jak np. pokrycie poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;
  • choroby i ich następstwa – szereg świadczeń związanych z rozpoznaniem u ubezpieczonego choroby, jak np. dzienne świadczenie za dni pobytu w szpitalu, czy z tytułu przeprowadzonej operacji chirurgicznej. Świadczenie może być wypłacone w przypadku zdiagnozowania poważnych chorób, typu nowotwór złośliwy czy cukrzyca typu I;
  • asysta prawna w życiu prywatnym – w przypadku konieczności, ubezpieczony może skorzystać z pomocy profesjonalnych prawników w rozwiązywaniu swoich spraw prawnych;
  • pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna w ramach Opcji Hejt Stop – opcja ta pozwala ubezpieczonemu na wsparcie w przypadku np. włamania na konto w portalach społecznościowych czy konieczności rozwiązania problemów związanych z cyberprzemocą.

Ubezpieczenie szkolne – najważniejsze korzyści

Ubezpieczenia szkolne przynoszą wiele korzyści zarówno uczniom, jak i ich rodzicom czy opiekunom, takich jak:

  • bezpieczeństwo psychiczne – będąc rodzicem bądź opiekunem, możesz spać spokojnie. Ubezpieczenie EDU Plus daje pewność, że Twoje dzieci są odpowiednio zabezpieczone przed skutkami nieszczęśliwych wypadków oraz chorób. Dzięki polisie będą miały One dostęp do świadczeń oraz usług medycznych, takich jak np. assistance medyczny czy telemedycyna;
  • ochrona finansowa – ubezpieczenie szkolne pozwoli Ci pomóc ograniczyć obciążenie finansowe w razie wypadku. Refundujemy koszty leczenia, rehabilitacji, które mogą być naprawdę wysokie, a dzięki polisie EDU Plus możesz zminimalizować te koszty;
  • szeroki zakres ochrony – polisa oferuje kompleksową ochronę, obejmującą zarówno wypadki w życiu prywatnym, w szkole, jak i podczas wycieczek szkolnych. Dzięki temu Twoje dziecko jest chronione w różnych sytuacjach i miejscach.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie szkolne dla dzieci?

Chcesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie mieć odpowiednią ochronę podczas pobytu w szkole, przedszkolu czy na uczelni? Decydując się na ubezpieczenie szkolne, masz pewność, że Twoje dziecko będzie objęte odpowiednią opieką w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń. Polisa ubezpieczeniowa EDU Plus chroni rodziców i uczniów finansowo i psychicznie, zapewniając im wsparcie medyczne, świadczenia oraz inne potrzebne usługi w razie wypadku czy choroby. Bezpieczeństwo i ochrona uczniów powinny być zawsze priorytetem, dlatego warto zainwestować w ubezpieczenie szkolne i dać sobie i swojemu dziecku spokój i pewność.

Mogą Cię zainteresować