Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
13.02.2024
Ochrona prawna
4 minuty

Ochrona Prawna InterRisk – dlaczego warto?

Czy wiesz, że w 2022 roku w Polsce doszło do 21 000 wypadków samochodowych, z czego z winy kierujących było ponad 19 000 kolizji? Co to oznacza? Przede wszystkim to, że wystarczy chwila nieuwagi, która może nas bardzo drogo kosztować – i to dosłownie. Co w takiej sytuacji daje ubezpieczenie Ochrony Prawnej InterRisk? Na najczęściej pojawiające się pytania Klientów odpowiada Mateusz Kubiak, Kierownik Zespołu Obsługi Spraw Sądowych w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

 

DK – Czy warto posiadać ubezpieczenie Ochrony Prawnej – Wariant Auto i dlaczego jest to tak ważne dla każdego właściciela samochodu?

MK – Myślę, że odpowiadając na to pytanie najprościej przywołać przykład historii z życia wziętej. Pan Adam zgłosił się do Centrum Prawnego InterRisk i poinformował nas, że został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. Ponieważ Pan Adam posiadał ubezpieczenie Ochrony Prawnej w InterRisk, uzyskał naszą pomoc w zakresie konsultacji i rekomendacji prawnika specjalizującego się w sprawach karnych. Zrefundowaliśmy wynagrodzenie pełnomocnika, a także pokryliśmy koszty opinii biegłego. Co warto zaznaczyć, gdyby poszkodowany w tym wypadku nie posiadał ubezpieczenia Ochrony Prawnej w InterRisk, kwoty, które musiałby wyłożyć
z własnej kieszeni wyniosłyby, co najmniej kilka tysięcy złotych.

DK – Rzeczywiście,  polisa bardzo się przydała. A co w sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikiem kolizji na drodze i winny uchyla się od odpowiedzialności? Czy tu także pomoże nam ubezpieczenie Ochrony Prawnej?

MK – Zdecydowanie! W takiej sytuacji nasz Klient zgłasza się do Centrum Prawnego InterRisk z prośbą o pomoc. Prawnik sporządzi wzór pisma – np. wezwania do wskazania numeru polisy oraz poinstruuje Klienta, jak należy zgłosić szkodę, a także jakie uprawnienia mu przysługują.

DK – Lecz może się zdarzyć, że i to nie pomoże, i konieczna będzie droga postępowania sądowego…

MK – Jeśli pojawią się problemy i sprawa zostanie skierowana do sądu nasz Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętajmy, że szacowana wartość uszkodzeń samochodu może oznaczać dziesiątki tysięcy złotych – i na taką kwotę będzie roszczenie w pozwie. Dzięki ubezpieczeniu Ochrony Prawnej, Klient otrzyma zwrot kosztów za profesjonalnego pełnomocnika oraz wszelkich innych opłat, jak np. opłaty sądowe, opinie biegłych.

DK – Podsumujmy zatem, o czym powinni pamiętać Klienci, kiedy będą podejmować decyzję dotyczącą ubezpieczenia swojego auta.

MK – Przede wszystkim o tym, że w życiu nie zawsze świeci słonce i powinniśmy również zabezpieczyć się na czas wichury czy sztormów. Mam oczywiście na myśli sytuacje życiowe, które nagle nas spotykają i czujemy bezsilność w ich obliczu, bo na przykład nie mamy środków, aby pokryć koszty procesu sądowego.

DK – Czy tu może Pan także podać jakiś przykład?

MK- Opowiem historię rodziny Pani Katarzyny, która sprzedała swój samochód w komisie. Po dwóch tygodniach skontaktował się z nią komis twierdząc, że pojazd wymaga znacznych napraw i wnosi o wypłacenie 5 000 zł na naprawę pojazdu. Rodzina Pani Katarzyny miała pewność, że pojazd był w bardzo dobrym stanie w dniu sprzedaży, gdyż kilka dni wcześniej przeprowadzili oni pełen przegląd techniczny i wymianę elementów eksploatacyjnych. W tej sytuacji, rodzina zwróciła się o pomoc Centrum Prawnego InterRisk. Pomogliśmy przygotować odpowiednie pismo. W drodze dalszego postępowania, komis zrezygnował z dochodzenia swojego roszczenia, a rodzina Pani Katarzyny odzyskała poczucie spokoju. Także w tym przypadku zakup ubezpieczenia okazał się nieoceniony.

Takich przykładów można podać znacznie więcej. Najważniejsze jednak jest to, że niemal zawsze Ubezpieczony otrzyma wsparcie prawne od InterRisk. Pokryjemy koszty pomocy prawnej, nawet w sytuacji, gdy zdarzenie będzie miało miejsce za granicą.

DK – Przekonał mnie Pan. Ochrona Prawna zdecydowanie się opłaca. Dziękuję za rozmowę.

Mogą Cię zainteresować