Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
09.04.2021
Ochrona prawna
5 minut

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla każdego

Od maja 2019 r. InterRisk oferuje nowe ubezpieczenie Ochrona Prawna. Produkt przygotowany w formule stand-alone wyróżnia się szerokim zakresem ochrony. W wybranych wariantach ubezpieczony ma zagwarantowaną pomoc w przypadku sporu sądowego z zakresu prawa karnego, wykroczeniowego, prawa pracy, prawa cywilnego czy w sprawach konsumenckich. Może także skorzystać z profesjonalnej porady prawnej z obszaru prawa rodzinnego czy prawa spadkowego, co dotychczas najczęściej było przedmiotem wyłączeń w produktach ochrony prawnej.

InterRisk od dłuższego czasu oferuje ubezpieczenia ochrony prawnej, będące częścią pakietów komunikacyjnych, mieszkaniowych oraz dla małych i średnich firm. Nowy produkt obejmuje swym zakresem problemy prawne związane z życiem prywatnym oraz posiadaniem i użytkowaniem pojazdów – jest oferowany jako odrębne ubezpieczenie.

– Nasze ubezpieczenie przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy chcieliby mieć zapewnioną możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach związanych z życiem prywatnym oraz posiadaniem i użytkowaniem pojazdu – wyjaśnia Małgorzata Trybuchowicz z Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego. – Jest to produkt dla osób, które wiedzą, jakie ryzyka prawne mogą pojawić się w każdej chwili. W Polsce rośnie świadomość prawna oraz liczba osób, które poszukują ubezpieczenia również w tym obszarze. Na leży podkreślić, że kluczową rolę w edukowaniu klientów czy wskazywaniu im potencjalnych problemów prawnych odgrywa agent przygotowujący ofertę ubezpieczenia.

Osobiście lub przez telefon

Ochrona Prawna zapewnia dostęp do porady prawnej przez telefon, co pozwala problem prawny rozwiązać szybko i sprawnie, jeszcze zanim dojdzie do sporu sądowego. Jednak co najważniejsze: gwarantuje profesjonalną reprezentację, gdy spór przechodzi do etapu sądowego – wtedy koszty obsługi sprawy rosną często w tempie geometrycznym.

Porada prawna obejmuje konsultacje konkretnego stanu prawnego. Ubezpieczyciel zdecydował się również dać swoim klientom dwa razy w roku możliwość skorzystania z porady twarzą w twarz.

– Przygotowanie nowego produktu poprzedziły szczegółowe badania oczekiwań klientów. Wielu z ich zadeklarowało, że w szczególnie trudnych sytuacjach chcieliby spotkać się osobiście z prawnikiem, a nie tylko rozmawiać z nim telefonicznie. Klienci wskazywali też na potrzebę dostępu do porad z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego czy prawa pracy. Mimo że większość ubezpieczycieli wyłącza te zagadnienia z zakresu ochrony, uznaliśmy, że w bardziej zaawansowanym produkcie stand-alone ochrona musi być szeroka – tłumaczy Małgorzata Trybuchowicz.

Kiedy sporu nie da się rozwiązać w prosty sposób albo klient otrzymał zarzuty karne lub wykroczeniowe, a sprawa jest wszczynana z urzędu, najistotniejsze jest opłacenie profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował klienta w sądzie.

Koszty reprezentacji i postępowania sądowego

Najważniejszą zaletą ubezpieczenia Ochrony Prawnej jest zminimalizowanie ryzyka ponoszenia kosztów reprezentacji prawnej w przypadku sporu sądowego. Z polisy pokrywane są koszty adwokata lub radcy prawnego oraz koszty i opłaty sądowe. Produkt oferowany jest w dwóch wariantach: Auto i Życie Prywatne. Ten pierwszy dotyczy wszystkich sytuacji związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Wariant Życie Prywatne obejmuje pomoc prawnika w przypadku problemów prawnych ze sfery życia prywatnego, w tym związanych z nieruchomością wskazaną w polisie oraz posiadanymi i użytkowanymi przez ubezpieczonego pojazdami, a porada prawna obejmuje także zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Istnieje także możliwość kontaktu mailowego z prawnikiem w sytuacji, gdy porada dotyczy spraw, w których konieczne jest przekazanie lub skonsultowanie treści dokumentów.

Atutem produktu jest możliwość skorzystania z bezpośredniej porady prawnej, pomocy w sporządzeniu testamentu i w przygotowaniu testamentu życia (oświadczenia woli, związanego z donacją narządów). Porad udzielają radcowie prawni, adwokaci lub aplikanci.

Suma ubezpieczenia może wynosić albo 50 tys. zł, albo 100 tys. zł. Ochrona działa na terenie Polski, a w przypadku zdarzeń komunikacyjnych również na terenie Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii,  Rosji i Ukrainy.

Świadomy pośrednik to świadomy klient

Badani przez InterRisk klienci spodziewali się, że ubezpieczenie Ochrony Prawnej o szerokim zakresie będzie bardzo drogie. – Dla naszych pośredników i klientów zaskoczeniem jest składka, która w najszerszym wariancie jest zbliżona do ceny jednorazowej konsultacji z prawnikiem, a nieporównywalnie niższa od kosztów procesu w sytuacji, gdy klient musiałby opłacić je jednorazowo z własnej kieszeni – mówi Małgorzata Trybuchowicz. – Każdy, kto choć raz miał problem prawny, zdaje sobie sprawę, że koszty porad prawnych, reprezentacji prawnej i koszty sądowe mogą być naprawdę pokaźne, wynosząc od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na szczęście wielu klientów przekonało się też, że ubezpieczenie Ochrony Prawnej gwarantuje klarowną i uczciwą wobec klienta sytuację: gdy wygrywa spór – całość uzyskanej kwoty, której dochodził przed sądem, trafia do niego, jeśli przegrywa – koszty jego oraz strony przeciwnej pokrywa ubezpieczyciel. Klient nie ponosi zatem ryzyka związanego z przegraniem sprawy w sądzie, nie musi się też dzielić wygraną z osobami go reprezentującymi. Doświadczenie rynkowe pokazuje, że ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest najlepszą formą zabezpieczenia interesów prawnych klienta.

Od końca lipca 2019 r. ubezpieczenie Ochrona Prawna jest dostępne w wybranych Oddziałach InterRisk. Pilotaż ma potrwać 3 miesiące, a potem ubezpieczenie trafi do powszechnej dystrybucji. Obecnie trwają szkolenia z pośrednikami. – Ponieważ ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest bardzo mało rozpowszechnione w naszym kraju, widzimy ogromną rolę pośredników w propagowaniu rzetelnej wiedzy o nim – podsumowuje Małgorzata Trybuchowicz.

 

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Mogą Cię zainteresować