Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
16.04.2021
Ochrona prawna
3 minuty

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – luksus czy racjonalna konieczność?

Małgorzata Trybuchowicz, Menadżer Rozwoju Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w InterRisk

 

Ekskluzywna polisa dla wymagających – to zdaniem niektórych najlepsze określenie ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Inni uważają, że jest to racjonalne uzupełnienie ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych oraz firmowych, gwarantujące profesjonalną pomoc prawną  w przypadku sporu sądowego lub wątpliwości prawnych.

Zwolennicy widzą w polisie Ochrony Prawnej sensowne zabezpieczenie finansowe Klienta na wypadek nieoczekiwanego sporu sądowego, który może spowodować zagrożenie jego normalnej egzystencji w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów sądowych oraz honorarium prawnika np. w przypadku spowodowania wypadku drogowego lub dochodzenia wypłaty zadośćuczynienia za błąd lekarski. Takich sytuacji jest wiele i mogą dotknąć każdego.

W przypadku zaniedbania i braku odpowiedniej reprezentacji przed sądem osoby bez polisy Ochrony Prawnej przegrywają sprawy, a co za tym idzie, ponoszą skutki finansowe przegranej – muszą pokryć nie tylko koszty własne, ale i strony przeciwnej, a dodatkowo zobowiązani są do zapłacenia odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu. To często wielotysięczne wydatki, które przekraczają możliwości finansowe przeciętnie zarabiającego Polaka.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest wielokrotnie tańsze niż doraźne skorzystanie z pomocy prawnika i opłacenie go z własnej kieszeni. Ponadto zakres obejmuje także koszty sądowe oraz – co bardzo istotne – pokrycie kosztów procesu (również strony przeciwnej), gdy jego wynik będzie dla Klienta niekorzystny.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia Klientowi pokrycie kosztów reprezentacji jego interesów prawnych w zakresie określonym w umowie. Najważniejszym elementem jest możliwość sfinansowania usług radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował Ubezpieczonego w sądzie, a także pokrycie zarówno własnych kosztów sądowych, jak  i kosztów strony przeciwnej w przypadku przegrania sporu.

Istotnym elementem ochrony jest możliwość skorzystania z profesjonalnej porady prawnej  w ramach Asysty Prawnej. Prawnik przeanalizuje sytuację Klienta oraz zasugeruje mu optymalne rozwiązanie, np. gdy Klient chce się odwołać od niekorzystnej dla niego odpowiedzi na reklamację dotyczącą zakupów online. W produkcie stand alone Klient otrzyma poradę nawet w sprawach znajdujących się poza zakresem ubezpieczenia, np. rodzinnych lub spadkowych. Uzyska także pomoc w przygotowaniu testamentu oraz dowie się o istotnych elementach postępowania spadkowego.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ochrony Prawnej warto zapoznać się z jej zakresem, wyłączeniami oraz zasadami postępowania w przypadku szkody. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, gdy szkoda będzie poza zakresem lub okresem ubezpieczenia.

Zachęcamy do oferowania ubezpieczenia Ochrony Prawnej Klientom – zakres produktu stand alone jest szeroki, a problemy prawne mogą dotknąć każdego. Jest to zatem racjonalne uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej dla każdego Klienta, a nie tylko luksus dla wybranych.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Mogą Cię zainteresować