Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
20.03.2024
Rolnicy i przedsiębiorcy rolni
3 minuty

Jak dostosować Agro Pakiet do Twoich potrzeb – przewodnik po dodatkowych klauzulach

InterRiski oferuje rolnikom nie tylko spokój ducha, ale przede wszystkim finansową ochronę. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z różnorodnymi wyzwaniami i ryzykami. Od zmian klimatycznych, przez klęski żywiołowe, aż po wahania cen na rynku – to wszystko stanowi realne zagrożenie dla stabilności i dochodowości działalności rolniczej. Dziś omówimy, jak dostosować dodatkowe klauzule Agro Pakietu do swoich potrzeb.

Agro ubezpieczenia – co warto wiedzieć o wyborze dodatkowych klauzul

Przy wyborze dodatkowych klauzul ubezpieczenia rolniczego warto zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych aspektów. Czy dodatek ma sens w kontekście Twojego gospodarstwa? Czy jesteś w stanie przewidzieć konsekwencje, jeśli nie weźmiesz tego dodatku? Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie każda klauzula będzie odnosić się do Twojego konkretnego przypadku – to właśnie dlatego, zrozumienie swoich potrzeb jest kluczowe do wyboru najlepszych opcji.

Korzyści z dodatkowych ubezpieczeń

Dodatkowe ubezpieczenia dają Ci możliwość pełnej ochrony. Jako rolnik, jesteś narażony na wiele różnych ryzyk – od klęsk żywiołowych, przez choroby zwierząt, aż po kradzieże. Dzięki dodatkowym klauzulom, Twoje ubezpieczenie może dostosować się do Twoich potrzeb i realiów pracy na ziemi.

Wypłata odszkodowania z dodatkowego ubezpieczenia

W przypadku zdarzenia, które jest objęte zakresem ochrony dodatkowej klauzuli, otrzymasz odszkodowanie z dodatkowego ubezpieczenia. To oznacza, że evenualne straty związane z tym ryzykiem zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami umowy.

Dodatkowe klauzule Agro Pakietu od InterRisk

Agro Pakiet od InterRisk to kompleksowe rozwiązanie ubezpieczeniowe, które oferuje rolnikom szeroki zakres ochrony w różnych aspektach ich działalności oraz życia prywatnego. Poza standardowym ubezpieczeniem majątku rolnego i zwierząt gospodarskich, pakiet zawiera szereg dodatkowych klauzul, które zapewniają kompleksową ochronę na różnych płaszczyznach. Agro Pakiet od InterRisk oferuje:

 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • Ta klauzula zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych przez ubezpieczonego czynem niedozwolonym w życiu prywatnym. Jest to istotne zabezpieczenie, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie może wystąpić podczas codziennych aktywności.
 2. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
  • W ramach tej klauzuli, ubezpieczający pokrywa koszty sądowe, w tym honoraria prawników, gdy klient:
   • broni własnych interesów w sprawach karnych lub o wykroczenie nieumyślne,
   • dochodzi swoich praw za doznaną szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną czynem niedozwolonym,
   • dochodzi roszczeń z tytułu prawa własności lub zakłócenia korzystania z nieruchomości.
 3. NNW (Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)
  • Biorąc pod uwagę fizyczny charakter pracy w rolnictwie, ta klauzula zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, chroniąc rolników w przypadku uszkodzeń ciała.
 4. Ubezpieczenie szyb
  • Ta dodatkowa klauzula oferuje ochronę od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia szyb, szklanych lub kamiennych elementów mebli i sprzętów AGD znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Agro Pakiet od InterRisk zapewnia nie tylko podstawową ochronę majątkową, ale również oferuje szeroki wachlarz dodatkowych klauzul, które mogą być nieocenione w przypadku wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Dzięki tym klauzulom rolnicy mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że ich działalność, zdrowie i życie prywatne są odpowiednio chronione. Sprawdź także inne ubezpieczenia od InterRisk.

Mogą Cię zainteresować