Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
23.04.2021
Rolnicy i przedsiębiorcy rolni
6 minut

Kompleksowa ochrona dla rolnika i przedsiębiorcy rolnego

Wywiad z Markiem Dzierlą, Kierownikiem Biura Ubezpieczeń Rolnych w InterRisk

 

Znaczący odsetek klientów banków spółdzielczych stanowią rolnicy. W ostatnich tygodniach mieliśmy falę przymrozków. Jaki będzie wpływ tych przymrozków na rośliny i czy rolnicy zgłaszają już szkody?

Ubezpieczenia upraw rolnych są dla InterRisk niezwykle istotne. Mamy pełną świadomość, że jedna szkoda na dużym areale uprawy może doprowadzić do poważnego zaburzenia płynności finansowej rolnika. Dlatego rolnicy i właściciele gospodarstw rolnych mogą liczyć na pełną ochronę ubezpieczeniową w InterRisk. Odpowiadamy na potrzeby związane między innymi z anomaliami pogodowymi, rosnącą liczbą zniszczeń, ale również z możliwością skorzystania z dopłat państwa w wysokości 65% składki za ubezpieczenie podstawowych upraw rolnych.

Obecnie rolnicy zgłaszają szkody głównie w rzepaku ozimym. Nasi rzeczoznawcy są już w terenie i oceniają stan upraw, które związane są ze szkodami wywołanymi wiosennymi przymrozkami. Na tę chwilę jest za wcześnie, aby oszacować ubytki w plonie. To też zależy od regionu Polski, a także od fazy rozwojowej upraw w momencie wystąpienia przymrozków. A więc szkody te będą zróżnicowane w zależności od terenu.

Do tej pory mieliśmy w uprawach rozpoznane ryzyka, które wpływały na wielkość plonu. Mogliśmy nimi w odpowiedni sposób zarządzać. Teraz doszedł nowy czynnik – koronawirus. Co doradzić rolnikowi, który poniósł koszty na zasiewy i agrotechnikę i zastanawia się, jak właściwie ubezpieczać swoje uprawy przed skutkami pogodowymi i związanymi z epidemią?

Koronawirus – jako czynnik chorobotwórczy – nie jest ryzykiem, które podlega ubezpieczeniu upraw. Koszty zasiewów i zabiegów agrotechnicznych stanowią zdecydowaną większość kosztów związanych z uprawami rolnymi. Aby tych wydatków bezpowrotnie nie stracić, zachęcamy rolników do ubezpieczania upraw rolnych, w szczególności w wybranych pakietach. Dzięki temu będą mieli pewność, że szkody powstałe wskutek ryzyk pogodowych poniesie za nich nasza spółka. Im większa powierzchnia upraw, tym ryzyko staje się groźniejsze i może zachwiać płynnością finansową gospodarstwa.

Należy przypomnieć w tym miejscu i to, że w obowiązkowych ubezpieczeniach upraw rolnych, większa część składki (bo aż do 65%) jest dotowana z budżetu państwa, a więc rolnik opłaca tylko pozostałe 35%.

InterRisk ubezpiecza uprawy już od 3 lat. Ile hektarów upraw ubezpieczył w roku 2019 i jakie były najczęstsze przyczyny wypłat odszkodowań?

Nasza spółka jest jednym z siedmiu ubezpieczycieli upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa. Ochronę ubezpieczeniową zapewniamy na terenie całego kraju. Dążymy do kompleksowego ubezpieczania sektora rolnego i to legło u podstaw decyzji o oferowaniu ubezpieczeń upraw rolnych.

W roku 2019 nasze ubezpieczenia objęły łącznie 120 tysięcy hektarów upraw. Najczęstszą przyczyną szkód w uprawach były przymrozki wiosenne, występujące w kwietniu i maju oraz grad, który wystąpił na przełomie czerwca i lipca.

Jakie warianty ubezpieczenia upraw proponuje InterRisk na wiosnę? Czy zadbaliście, aby zawarcie ubezpieczenia nie wymagało bezpośredniego kontaktu z klientem?

W sezonie wiosennym rolnicy ubezpieczają uprawy na wypadek gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, lawiny, pioruna i osunięcia się ziemi.

W czasie epidemii zareagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Bezzwłocznie przygotowaliśmy i wprowadziliśmy system sprzedaży polis, który nie wymaga bezpośredniego kontaktu z Klientem. W pierwszym kroku uzgadniamy z Klientem zakres ubezpieczenia, następnie przekazujemy drogą elektroniczną ofertę z warunkami ubezpieczenia. Po jej akceptacji przez Klienta przesyłamy polisę wraz pozostałymi dokumentami.

Jakie możliwości zgłoszenia szkody ma rolnik? Jak wygląda proces likwidacji szkód w uprawach?

W momencie wystąpienia szkody rolnik może zgłosić szkodę poprzez stronę internetową lub telefonicznie. Każda zgłoszona szkoda podlega oględzinom dokonywanym najczęściej przez dwuosobowy zespół ekspertów rolnych InterRisk w obecności właściciela uprawy lub jego pełnomocnika. W trakcie oględzin określana jest wysokość ubytku w plonie powstała wskutek wystąpienia szkody. Proces likwidacji kończy decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania. Sposób ustalenia wysokości odszkodowania jest przedstawiony w decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne.

Dlaczego banki spółdzielcze powinny zwrócić uwagę na ofertę InterRisk dla swoich klientów?

Przy konstruowaniu warunków współpracy bierzemy pod uwagę to, że zarówno banki spółdzielcze, jak i InterRisk kierują swoją ofertę do tego samego odbiorcy – rolnika oraz przedsiębiorcy z sektora rolnego.

Specjalny Agro Pakiet zabezpiecza gospodarstwo rolne na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Co więcej, ochrona może także dotyczyć cennego sprzętu czy ruchomości domowych. Pakiet Agrocasco zapewnia rolnikowi szybką wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód w maszynach i sprzęcie rolniczym. Zakres ochrony może zostać rozszerzony o zdiagnozowanie takich chorób, jak borelioza czy wścieklizna. Ponadto, z ochrony skorzystać mogą osoby bliskie rolnikowi. Klienci mogą także wybrać ubezpieczenie ochrony prawnej czy OC w życiu prywatnym.

Co oprócz wcześniej wspomnianych produktów możecie Państwo zaproponować naszemu klientowi?

Zdecydowanie rekomendujemy zadbanie o ochronę majątku, czyli domu i samochodu. Proponujemy ubezpieczenie Dom Max. Jest to produkt tzw. all riskowy, czyli gwarantujący szeroką ochronę ubezpieczeniową. W kwestii zabezpieczenia samochodu polecamy Pakiet Auto+ nagrodzony w zeszłym roku srebrnym Godłem Jakości.

Nie można zapomnieć o rodzinie rolnika. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus, które chroni dziecko cały rok, niezależnie od miejsca przebywania. Jest to produkt co roku modyfikowany, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb naszych Klientów. Już od kilku lat jako opcję dodatkową można dokupić Telemedycynę, czyli konsultacje internisty, pediatry lub poradę dietetyczną przez telefon lub czat.

Oczywiście nie można zapomnieć o ubezpieczeniach zdrowotnych. Nasza oferta jest bardzo szeroka i dla każdego z Państwa Klientów jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ochronę.

Zapraszamy Banki Spółdzielcze do współpracy.

 

Źródło: www.bs.net.pl

Mogą Cię zainteresować