Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
20.03.2024
Rolnicy i przedsiębiorcy rolni
3 minuty

Pełna ochrona gospodarstwa – jakie ubezpieczenia wybrać oprócz OC?

W dzisiejszym świecie rolnictwa, gdzie ryzyka i nieprzewidywalność są codziennością, ochrona gospodarstwa rolnego poprzez odpowiednie ubezpieczenie staje się nie tyle opcją, ile koniecznością. Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy ubezpieczenie rolnicze jest obowiązkowe? Dziś skoncentrujemy się na przedstawieniu kompleksowego podejścia do ubezpieczeń w rolnictwie, wykraczającego poza podstawowe OC oraz pokażemy, jak ważne jest zabezpieczenie różnych aspektów działalności rolniczej.

Czy ubezpieczenie rolnicze jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie rolnicze, zarówno w zakresie budynków jak i odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla właścicieli gospodarstw rolnych. Spełnienie tych wymogów prawnych nie tylko zabezpiecza przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi i ich konsekwencjami finansowymi, ale również stanowi fundament stabilnego zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych oraz OC rolników zapewnia rolnikom spokój ducha i pozwala na skoncentrowanie się na rozwijaniu i prowadzeniu swojej działalności, mając pewność, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń ich dorobek jest zabezpieczony. Warto pamiętać, że choć te ubezpieczenia są obowiązkowe, rolnicy mogą również rozważyć wykupienie dodatkowych polis ubezpieczeniowych, aby zapewnić sobie jeszcze szerszą ochronę.

Ubezpieczenia rolnicze – jakie polisy warto wykupić?

Zarządzanie gospodarstwem rolnym niesie ze sobą różnorodne ryzyka, od uszkodzenia sprzętu po straty w uprawach i zwierzętach. Aby zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami i utrzymać stabilność finansową, warto rozważyć wykupienie odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych ubezpieczeń, które mogą zapewnić kompleksową ochronę Twojego gospodarstwa.

1. Agro Pakiet – to kompleksowe ubezpieczenie majątku, które pozwala objąć ochroną kluczowe aspekty gospodarstwa:

 • zwierzęta gospodarskie;
 • zapasy i materiały;
 • ruchomości domowe przed uszkodzeniem czy kradzieżą.
 • sprzęt rolniczy od uszkodzenia i kradzieży.

2. Agrocasco – pakiet ten zapewnia ochronę maszyn rolniczych używanych w działalności rolniczej i produkcyjnej, w tym do prac ogrodniczych i leśnych. Oferuje szeroki zakres ubezpieczenia, w tym:

 • ubezpieczenie pojazdów rolniczych przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia i utraty;
 • ochronę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych przez pojazdy rolnicze;
 • ochronę zdrowia i życia osób korzystających z pojazdów rolniczych;
 • wsparcie prawne w przypadku sporów związanych z eksploatacją pojazdów rolniczych.

3. NNW – praca w rolnictwie może być ryzykowna, stąd ważne jest zabezpieczenie przed urazami i chorobami zawodowymi:

 • całodobowa ochrona rolnika i jego rodziny, niezależnie od miejsca pobytu;
 • możliwość dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb;
 • rozszerzenie ochrony na członków rodziny.

4. Ubezpieczenie upraw – to ubezpieczenie jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej w przypadku strat w uprawach, spowodowanych:

 • gradobiciem;
 • pożarami;
 • przymrozkami wiosennymi;
 • ujemnymi skutkami przezimowania;
 • huraganami;
 • deszczami nawalnymi;
 • piorunami.

Ubezpieczenia udzielane przez InterRisk oferuje rolnikom narzędzie do zarządzania ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem ich działalności. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia rolniczego to kluczowy krok w zapewnieniu długotrwałego sukcesu i bezpieczeństwa gospodarstwa.

Mogą Cię zainteresować