Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
16.04.2021
Rolnicy i przedsiębiorcy rolni
3 minuty

Obowiązkowe ubezpieczenie to za mało

Grzegorz Dropek, Menadżer Rozwoju Sektora Ubezpieczeń Dla Rolnictwa w InterRisk

 

Jesień za oknami to nie tylko liście spadające z drzew i coraz niższa temperatura. Zbliżająca się wielkimi krokami zima oznacza, że rozpoczyna się sezon zawierania umów ubezpieczeń rolnych. Rolnicy i właściciele gospodarstw rolnych zobowiązani są do posiadania podstawowego ubezpieczenia, którego zakres określony jest w ustawie. Jednak aby zapewnić pełną i wartościową ochronę, należy spojrzeć nieco szerzej. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia nie zawiera zabezpieczenia przed wieloma sytuacjami, w których możemy potrzebować wsparcia.

Z taką myślą powinniśmy podchodzić do wyboru i zakupu ubezpieczenia. W InterRisk przygotowaliśmy ofertę, która nie tylko spełnia standardowe wymagania klientów, ale także daje możliwość skorzystania z rozwiązań niedostępnych na rynku. Jest to kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego i rolnika oraz jego rodziny na jednej polisie.

W ramach produktu AgroPakiet w zakresie podstawowym znajduje się unikatowe rozszerzenie – katastrofa budowlana. Dzięki niemu rolnik jest zabezpieczony przed skutkami szkody, np. kiedy zostanie przewrócony silos. Pakiet ubezpieczeń zapewnia ochronę całego majątku, także sprzętu rolniczego i zwierząt. Ponadto, uwzględniamy wartość odtworzeniową przy budynkach gospodarczych.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje także ochronę na wypadek uderzenia pojazdem i przewożonym ładunkiem, ubezpieczenie zewnętrznych stałych elementów, również od kradzieży, oraz drzew i krzewów zasadzonych na terenie siedliska.

Agro Pakiet to nie tylko ochrona majątku ale również zapewnienie realnej ochrony dla rolnika i jego bliskich.

Rolnicy, ze względu na fizyczny charakter pracy, są narażeni na uszkodzenia ciała. Z myślą o tych zagrożeniach przygotowaliśmy ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W ramach dostępnego zakresu zapewniamy świadczenia w przypadku chorób odzwierzęcych, takich jak: borelioza, toksoplazmoza, bąblowica, wścieklizna, zapalenie opon mózgowych. Korzystnym rozwiązaniem jest możliwość ubezpieczenia na tych samych warunkach osób bliskich oraz pracowników w gospodarstwie rolnym.

Wiemy, jak istotne jest home assistance, czyli możliwość skorzystania z usług ślusarza czy szklarza. Rośnie także świadomość wartości posiadania Ochrony Prawnej w życiu prywatnym. Dzięki niej pokryte zostaną koszty prawnika i koszty sądowe, gdy Rolnik broni lub dochodzi swoich praw od sąsiada lub gdy jest oskarżony o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia z zakresu życia prywatnego.

Nasza sieć sprzedaży w bankach jest przygotowana do zaoferowania pełnej ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do zagrożeń występujących w rolnictwie. Niezwykle ważne jest, aby zakup ubezpieczenia nie sprawiał kłopotów. InterRisk pozwala zawrzeć polisę mobilną, co jest istotne zwłaszcza w dobie konieczności ograniczania kontaktów międzyludzkich. Zarówno z punktu widzenia sprzedawcy, jak i kupującego ubezpieczenie, proces jego zawarcia jest intuicyjny, a wykorzystywane są do niego narzędzia online.

Nieustannie analizujemy potrzeby naszych partnerów i klientów. Obserwujemy rynek. Chcemy oferować takie rozwiązania, które rzeczywiście będą wspierać i spełniać oczekiwania.

 

Źródło: www.bs.net.pl

Mogą Cię zainteresować