Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
31.08.2023
Ogólne
4 minuty

Gwarancje ubezpieczeniowe, czyli nasza rynkowa specjalizacja

Umowa gwarancji jest specyficznym instrumentem prawno-finansowym, zasadniczo różniącym się od klasycznych produktów ubezpieczeniowych. Różnic jest wiele, a jedną z nich jest to, że w procesie udzielania gwarancji uczestniczą trzy podmioty. Gwarancja jest samodzielnym, jednostronnym zobowiązaniem  InterRisk do zapłaty Beneficjentowi  (podmiot na którego wystawiamy gwarancję) kwoty wskazanej w gwarancji, gdy Zleceniodawca jej udzielenia (nasz klient) nie wywiąże się ze swojego zobowiązania kontraktowego, np. z należytego wykonania robót budowlanych.  InterRisk  oferuje od wielu lat gwarancje ubezpieczeniowe. Dzięki naszym zabezpieczeniom firmy mogą rozpocząć działalność bez zamrażania własnego kapitału, co pozwala zachować im lepszą płynność finansową w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie  uzyskanie gwarancji w instytucji finansowej zwiększa wiarygodność danego podmiotu na rynku.

 

Gwarancje to zysk Twój i Twojego Kontrahenta!

Z jednej strony, Gwarancja radykalnie poprawia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dzięki niej Beneficjent  ma zapewnioną rekompensatę finansową, której celem jest pokrycie strat lub dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów w przypadku niezrealizowania zobowiązań przez wykonawcę. To my przejmujemy to ryzyko. Z drugiej strony, gwarancja InterRisk stanowi swego rodzaju certyfikat wiarygodności dla firm ubiegających się o udział w przetargach na roboty budowlane, dla podmiotów zawierających transakcje handlowe, czy też dla przedsiębiorców, w tym przewoźników wykonujących usługi celne. Nasze gwarancje poprawiają płynność tych firm. Ich właściciele i Zarządy nie muszą angażować aktywów spółek do ustanawiania zabezpieczeń ograniczających ryzyko wykonania umowy. Dzięki gwarancjom InterRisk, firmy z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)   mogą dokonywać przewozu towarów przez granice bez konieczności dokonywania opłat ceł i podatków. Gwarancje „odciążają” także limity kredytowe i gwarancyjne udzielone naszym klientom przez banki.

Z klientami na dobre i na złe!

Nie ma lekarstwa na cykle koniunkturalne. W ostatnich latach dochodzi do częstych i silnych zmian warunków gospodarowania. Wystarczy wspomnieć pandemię Covid, wojnę w Ukrainie i gwałtowny wzrost cen energii, paliw, materiałów budowlanych. Nie pozostawiamy naszych klientów samym sobie. Udzielamy im prawnego wsparcia w trakcie renegocjacji kontraktów, czy też w procesie weryfikacji zgłaszanych roszczeń. Zawieramy ugody obejmujące spłatę zobowiązań dla InterRisk.

W ostatnim okresie usprawniliśmy procedury zawierania umów z klientami i udzielania gwarancji. W coraz szerszym zakresie wykorzystujemy rozwiązania online.

Bogata oferta

InterRisk oferuje szeroki wachlarz gwarancji, m.in.: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje należytego usunięcia wad i usterek, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje zapłaty długu celnego i Wspólnej Procedury Tranzytowej czy gwarancje na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W naszej ofercie znajdują się także gwarancje akcyzowe oraz gwarancje handlowe zabezpieczające terminową spłatę zobowiązań handlowych.

Nasze atuty

Udzielamy gwarancji przez ponad 25 lat. Wspólnie z naszymi klientami przeszliśmy przez różne fazy transformacji gospodarczej zdobywając niezbędne doświadczenie i wiedzę. Pomogliśmy wielu klientom, w szczególności z sektora budowlanego, w awansie do coraz wyższych lig rynkowych. Uczestniczyliśmy i nadal bierzemy aktywny udział w restrukturyzacji firm. Pomagamy w skutecznym wykorzystaniu funduszy unijnych. Naszymi partnerami są stowarzyszenia branżowe, np. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Związek Pracodawców Budownictwa. Jesteśmy wiarygodnym gwarantem. Swoją pozycję kapitałową zawdzięczamy m.in. funkcjonowaniu w ramach Vienna Insurance Grup – liderowi na rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, korporacji posiadającej rating Rating A+ z perspektywą stabilną od Standard & Poor’s.

– Nasze gwarancje  umożliwiają firmom prowadzenie działalności,  zabezpieczając płatności wobec Skarbu Państwa za długi celne i inne zobowiązania powstałe w okresie trwania gwarancji. Poza tym, upraszczają procedury celne oraz umożliwiają stosowanie odroczonego terminu płatności z tytułu cła i podatków. Dlatego warto skontaktować się z naszym ekspertem i zapytać o gwarancje. To rozwiązanie dla firm, które cieszy się w ostatnim czasie ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście  w ocenie ryzyka, uwzględniające potrzeby każdej firmy.  – mówi Joanna Domańska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Mogą Cię zainteresować