Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
09.03.2023
Ogólne
8 minut

Klient w centrum uwagi – ubezpieczenia NNW odNOWA i Puls Pracownika w nowoczesnej odsłonie

InterRisk, w oparciu o nowe technologie, stworzył  rozwiązania w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Mowa o NNW odNOWA, nowej, bogatej ofercie skierowanej zarówno dla klienta indywidualnego, jak i pośredników obsługujących ubezpieczenia grupowe. A także o ubezpieczeniu Puls Pracownika, adresowanym do pracodawców i pracowników oraz organizacji. Strategia sprzedaży bazuje na personalizacji oferty ibudowaniu długoterminowej relacji z Klientem przed, w trakcie, jak i po zakupie wybranego ubezpieczenia (tzw. Customer Experience)

Z technologią za pan brat

W InterRisk na straży sprawnej obsługi Klientów stoją nowe technologie. To one sprawiają, że klient znajduje się w centrum naszej uwagi , a oferta produktowa jest w pełni dostosowana do jego potrzeb. Ponieważ punkty interakcji z klientem mogą odbywać się na różnych płaszczyznach proces sprzedaży polis wspierają nie tylko technologie mobilne, ale również robotyzacja obsługi klienta. System bazujący na technologii automatyzacji powtarzalnych procesów (RPA), czy chatboty,
a także telematyka, Big Data, Internet rzeczy oraz  media społecznościowe.

Kod QR lub aktywny link

NNW odNOWA to ciekawe połączenie ryzyka osobowego (nieszczęśliwy wypadek) z ryzykami w obszarze zdrowia (wsparcie w trakcie choroby). Na etapie procesu sprzedaży technologia wspiera sprzedawcę, lecz przede wszystkim ułatwia mu wybór ubezpieczenia w modelu grupowym. Klient otrzymuje spersonalizowaną ofertę, co warto podkreślić, w kilku wariantach do wyboru. I to on sam decyduje, który z tych wariantów najlepiej spełnia jego oczekiwania. Następnie przy użyciu kodu QR lub aktywnego linku odbywa się proces zakupowy. Proste? Zdecydowanie!

W tradycyjnym modelu ubezpieczający, który jest stroną umowy grupowej, jest zobowiązany do dostarczenia przed wyborem wariantu ogólnych warunków ubezpieczenia, a następnie zebrania listy osób, które przystąpią do ubezpieczenia i finalnie przekazania składki na konto ubezpieczyciela. W nowoczesnym modelu, wspomniane obowiązki realizowane są za pośrednictwem nowych technologii. To ogromne wsparcie i ułatwienie w całym procesie zakupowym. wyjaśnia Katarzyna Rudzka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych InterRisk.

W strategii budowania długoterminowej relacji z klientem, wykorzystanie opisanej technologii szybkiego dostępu do wynegocjowanej oferty czy otwartych interfejsów aplikacji umożliwia dołączenie wybranych ubezpieczeń do produktów czy też usług oferowanych przez inne podmioty. W konsekwencji, w takim modelu klient zyskuje więcej. Zamiast kupować dwa osobne produkty u różnych sprzedawców, od razu otrzymuje wybrany przez siebie pakiet.

NNW odNOWA – jeszcze więcej możliwości!

Ubezpieczenie oferowane przez InterRisk NNW odNOWA zostało zaprojektowane tak, aby
w pełni spełniało oczekiwania klientów w zakresie ochrony zdrowia związanej z różnymi zdarzeniami losowymi. Znacząco rozszerzyliśmy podstawowy zakres ubezpieczenia w obszarze ryzyka następstw nieszczęśliwego wypadku, takich jak śmierć, uszczerbek na zdrowiu w modelu progresywnym, stałych sum lub w modelu ustalanym na bazie tabel norm oceny procentowej, poważne urazy – pow. 30 proc. uszczerbku, wyroby medyczne, przekwalifikowanie zawodowe czy zakup wózka inwalidzkiego.

Rehabilitacja w domu

NNW odNOWA oferuje m.in. e-rehabilitację, czyli samodzielną, interaktywną rehabilitację
w domu. Każdy kto ma wykupioną polisę z tą opcją i ulegnie wypadkowi, ma do wyboru model klasyczny, czyli rehabilitację pod osobistym nadzorem i zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty lub w domu, pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W tym przypadku użytkownik nie potrzebuje specjalistycznego sprzętu. Wystarczy komputer lub tablet z kamerą internetową. Programy ćwiczeń przygotowane są przez ekspertów z dziedziny rehabilitacji, a wykonuje się je w przyjaznej formie, bez wychodzenia z domu. Możliwe jest również skorzystanie ze zdalnego wsparcia terapeuty, który jeszcze lepiej dostosuje ćwiczenia do indywidulanych potrzeb osoby, która ucierpiała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Asystent Ci pomoże

Kolejnym rozwiązaniem zastosowanym w ubezpieczeniu InterRisk NNW odNOWA jest Asystent zdrowotny po wypadku komunikacyjnym, który umożliwia skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego personelu w trakcie leczenia (internisty, chorób wewnętrznych lub pediatry oraz szerokiej listy specjalistów: audiologa, chirurga ogólnego, chirurga naczyniowego, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa,  nefrologa, neurochirurga, neurologa, okulisty, ortopedy, otolaryngologa, pulmonologa, rehabilitanta, fizjoterapeuty, reumatologa, urologa). Ponadto wsparcie obejmuje również terapię psychologiczną (10 sesji) oraz pokrycie kosztów zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, rehabilitacji (do 30 zabiegów), a także niezbędnego transportu medycznego, po wskazaniu przez lekarza prowadzącego leczenie.

W przypadku opcji Telemedycyny  i  Asystenta zdrowotnego po wypadku komunikacyjnym, InterRisk współpracuje z Telemedi, dynamicznie rozwijającym się partnerem technologicznym działającym na polskim rynku również jako podmiot medyczny, korzystając z platformy ekosystemu cyfrowej opieki zdrowotnej. Telemedi realizuje dwa najczęstsze typy wizyt wirtualnych: konsultacje asynchroniczne i synchroniczne.  W ramach opcji Asystent zdrowotny po wypadku komunikacyjnym obsługuje również konsultacje stacjonarne.

 Jak to działa?

Łatwy w użyciu interfejs pozwala klientom na szybkie umawianie wizyt oraz dostęp do historii medycznej. Każda osoba ma do dyspozycji za pośrednictwem platformy telelemedycznej samoobsługową rezerwację czatu/wideo/konsultacji telefonicznej,rezerwację wizyty oraz pobieranie e-recept. Platforma umożliwia także integrację urządzeń medycznych i zdalny monitoring. Pacjenci mogą skorzystać również z dużej bazy informacji
i artykułów dotyczących tematów zdrowotnych.

Konsultacje z lekarzami przez czat/wideo/telefon stały się przy wielu dolegliwościach pierwszym wyborem dla pacjentów. To wygodna forma ze względu na szybką dostępność (nawet w ciągu 30 minut!) do lekarzy ponad 20 specjalizacji, z domowego zacisza lub z biura. Doskonale uzupełniają się one z wizytami stacjonarnymi, badaniami laboratoryjnymi – tworząc efektywniejszą, ze względu na czas, ścieżkę ochrony zdrowia. Ponadto lekarz ma częstszą możliwość nadzoru nad pacjentem, a pacjent w razie potrzeby, nie musi czekać na wizytę stacjonarną, aby dopytać o swoje wątpliwości dotyczące leczenia.

Ubezpieczyciele nadający tempo w obszarze digitalizacji ochrony zdrowia, wdrażają do swojej oferty produkty zawierające kolejne usprawnienia dla pacjentów. Należą do nich między innymi optymalny portal pacjenta z dostępem do dokumentacji medycznej czy wygodne umawianie usług medycznych online w zakresie telemedycyny, wizyt stacjonarnych, jak i badań. Cieszymy się, że od wielu lat wspólnie z InterRisk troszczymy się o zdrowie naszych młodszych i starszych pacjentów. mówi Paweł Sieczkiewicz, Prezes Zarządu Telemedi.

 

 

Pakiet ONKO i Pakiet Medyczny

Ubezpieczenie NNW odNOWA znacznie rozszerza klasyczne podejście do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż klient ma możliwość skorzystania z dodatkowej ochrony w zakresie Pakietu ONKO i Pakietu Medycznego. InterRisk realizuje te opcje we współpracy z partnerem medycznym.

– W Pakiecie ONKO oferujemy pomoc w przypadku rozpoznania u naszego klienta tak poważnych chorób jak nowotwór złośliwy, cukrzyca typu I, niewydolność serca, niewydolność nerek, choroba autoimmunologiczna czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Oferujemy dostęp do drugiej opinii lekarskiej krajowej oraz telekonsultację z lekarzami specjalistami. – wyjaśnia Katarzyna Rudzka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych
i Zdrowotnych InterRisk.

Podobne rozwiązania InterRisk zastosował w ubezpieczeniu Puls Pracownika, kierowanym do pracodawców i pracowników, ale również organizacji (związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji) i ich członków. Puls Pracownika jest jednym z 5 produktów (Puls Zdrowia, Puls Majątku, Puls Firmy i Puls Przewoźnika) dostępnych dla sprzedawców w specjalnie dedykowanej platformie PULS.

Rozwiązania są zgodne z powszechnym modelem paperless, usprawniającym komunikację na linii klient-ubezpieczyciel oraz szybsze, zdalne korzystanie z opcji zastosowanych w produkcie. Ubezpieczający w swojej umowie grupowej wprowadza zmiany wśród pracowników czy członków organizacji w dedykowanym dla niego module. Tam również monitoruje swoje płatności, kontaktuje się z InterRisk czy dokonuje płatności za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Natomiast w Pulsie Zdrowia wykorzystując platformę, za pośrednictwem której kieruje pracowników na badania medycyny pracy czy otrzymuje przypomnienia o dacie ich ważności. Również w tym produkcie ma zastosowanie sztuczna inteligencja w formie przyjaznego Wirtualnego Lekarza, który pomaga klientom wybrać właściwego lekarza,  skontaktować się z nim czy otrzymać e-receptę lub e-skierowanie.

Projektując nasze produkty ubezpieczeniowe, wspieramy również partnerów technologicznych z ciekawymi rozwiązaniami, ale przede wszystkich zwiększamy wartość dla naszych klientów. Zachęcamy do współpracy w obszarze ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych. Lista naszych wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie zdrowia (regionalni koordynatorzy zdrowotni) znajduje się w zakładce: Kontakt i pomoc na naszej stronie internetowej. podsumowuje Katarzyna Rudzka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych InterRisk.

Więcej informacji na temat oferty i bogatego wachlarza ubezpieczeń InterRisk można znaleźć na stronie www.interrisk.pl

Mogą Cię zainteresować