Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
20.03.2024
Ogólne
6 minut

Ubezpieczenie nagrobka – dlaczego to ważne i jak znaleźć najlepszą polisę?

Ubezpieczenie nagrobka to nieoceniona pomoc, gwarantująca naprawę lub odbudowę zniszczonego miejsca spoczynku. W kulturze wielu społeczeństw nagrobek jest nie tylko świadectwem pamięci o zmarłych, ale również symbolem hołdu, jaki oddajemy tym, których kochaliśmy. Dbamy o to, by miejsce spoczynku naszych bliskich było zadbane i godne. Jednak nawet najpiękniejszy i najbardziej wytrzymały nagrobek, narażony jest na różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia, takie jak uszkodzenia przez czynniki atmosferyczne, wandalizm czy kradzież. Dziś przyjrzymy się, dlaczego warto zastanowić się nad ubezpieczeniem nagrobka na cmentarzu i jak wybrać najlepszą polisę.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie nagrobka?

Utrata czy uszkodzenie nagrobka bliskiej osoby to emocjonalnie trudna sytuacja. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, InterRisk w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania Dom MAX oferuje klauzule zapewniającą specjalistyczne ubezpieczenie nagrobków. Oto kilka kluczowych powodów, dla których warto się na nie zdecydować:

 • rozszerzony zakres ochrony – po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony, obejmując konkretnie wskazane w umowie nagrobki;
 • lokalizacja – ochrona dotyczy nagrobków zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co daje pewność, że miejsce spoczynku bliskich jest odpowiednio zabezpieczone;
 • różnorodność zdarzeń objętych ubezpieczeniem – dodatkowa klauzula zapewnia ochronę przed szkodami wynikającymi z wielu nieprzewidzianych zdarzeń;
 • konkretne ograniczenia – choć istnieją pewne ograniczenia w odpowiedzialności ubezpieczyciela, jak np. maksymalna kwota 2 000 PLN za szkody wynikłe z wandalizmu, to mimo wszystko suma ubezpieczenia może wynieść aż do 20 000 PLN;
 • ustalanie odszkodowania – klauzula precyzuje, że odszkodowanie jest ustalane według wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia;
 • elastyczność w płatności składki – składka jest wyliczana zgodnie z obowiązującą taryfą, uwzględniając długość okresu ubezpieczenia i sposób płatności, dając możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb.

Czym jest ubezpieczenie nagrobka i kiedy można je zawrzeć?

Ubezpieczenie nagrobka to rodzaj polisy, którą można zawrzeć, płacąc dodatkową składkę i rozszerzając w ten sposób podstawowy zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie to dotyczy nagrobków, które są budowlami naziemnymi, takimi jak pomniki, płyty, budowle czy grobowce, postawionymi w miejscu pochówku i zgłoszonymi u zarządcy cmentarza. Aby móc zakupić polisę ubezpieczenia nagrobka, należy jednocześnie zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub mienia ruchomego w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia DOM MAX. Warto pamiętać o ograniczeniu, które reguluje minimalną wysokość składki – nie może być ona mniejsza niż 250 PLN w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia.

Zawarcie ubezpieczenia nagrobka wymaga załączenia przez ubezpieczającego dokumentacji fotograficznej pomnika, wpisania w umowie ubezpieczenia dokładnej lokalizacji nagrobka (miejscowość, ulica, kwatera, rząd itp.) oraz opisu umożliwiającego jego identyfikację. Suma ubezpieczenia dla nagrobków ustalana jest według wartości rzeczywistej, ale nie może przekroczyć limitu wynoszącego 20 000 PLN. W przypadku wystąpienia szkody, wysokość odszkodowania ustalana jest według wartości rzeczywistej nagrobka, bez stosowania zasady proporcji. Przy wyliczaniu należnego odszkodowania potrącana jest franszyza redukcyjna wynosząca 20% wartości szkody, jednak nie mniej niż 500 PLN.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia nagrobków w InterRisk?

Ubezpieczenie nagrobków w InterRisk ma na celu zapewnienie szerokiej ochrony dla wartości majątkowych związanych z miejscem spoczynku bliskich takiej jak: szkody powstałe wskutek różnych zdarzeń takich jak deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, wichura, lawina, opad atmosferyczny, osunięcie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, przewrócenie się drzew lub zawalenie budowli, upadek statku powietrznego, wandalizm, wybuch, zalanie, oraz napór śniegu lub lodu.

Ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu – wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nagrobka stanowi specyficzną formę zabezpieczenia majątkowego, mającą na celu ochronę wartości historycznych, kulturowych oraz emocjonalnych. Chociaż jest to rodzaj polisy mniej konwencjonalny niż typowe ubezpieczenia majątkowe, jego znaczenie jest niepodważalne dla wielu osób dbających o zachowanie pamięci o zmarłych. Niemniej jednak, w kontekście regulacji ubezpieczeniowych, istotne jest zrozumienie zakresu ochrony oraz wyjątków od odpowiedzialności. InterRisk stosuje ograniczenie w przypadku szkody spowodowanej wandalizmem do kwoty 2 000 PLN. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następujących szkód:

 • powstałych wskutek graffiti na nagrobku;
 • powstałych wskutek zabrudzenia, osmalenia czy zalania, w tym zalania woskiem czy roztopionym tworzywem sztucznym lub plastikiem;
 • wynikających z działania pracowników lub przedstawicieli zarządu cmentarza, firmy pogrzebowej czy kamieniarskiej;
 • w elementach dekoracyjnych nagrobka, które nie są trwale związane z nagrobkiem, jak zdjęcia, miski, wazony, rzeźby, posągi czy wieńce;
 • powstałych w roślinach lub ławkach;
 • w płycie nagrobka, jeśli jest ona przytwierdzona w sposób umożliwiający jej zdemontowanie bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły czy narzędzi;
 • polegających na kradzieży zwykłej.

Jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie?

Wybór odpowiedniej polisy to nie lada wyzwanie. Znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia nagrobka wymaga starannego rozważenia kilku kluczowych aspektów. Oto kroki, które pomogą Ci w podjęciu świadomej decyzji:

 • określ swoje potrzeby – zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania względem ubezpieczenia nagrobka. Czy chcesz ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, czy też istnieją konkretne zagrożenia, przed którymi chciałbyś się zabezpieczyć? Pomyśl również o wartości nagrobka, który chcesz ubezpieczyć;
 • sprawdź zakres ubezpieczenia – dokładnie przeanalizuj, co wchodzi w zakres ubezpieczenia i jakie są wyłączenia odpowiedzialności. Upewnij się, że polisa spełnia Twoje oczekiwania i potrzeby;
 • zwróć uwagę na warunki ubezpieczenia – przeczytaj OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i zwróć uwagę na kwestie takie jak wysokość składki, franszyzy, sumy ubezpieczenia oraz procedury w przypadku zgłaszania szkody;
 • sprawdź wiarygodność ubezpieczyciela – wybierz firmę ubezpieczeniową, która jest stabilna finansowo i cieszy się dobrą opinią wśród klientów. Długoletnia obecność InterRisk na rynku oraz pozytywne opinie klientów świadczą o naszej solidności i profesjonalizmie.

Zabezpieczając odpowiednio nagrobek, dbasz nie tylko o jego trwałość, ale także o spokój dla siebie i rodziny. Choć ubezpieczenie nagrobka to dodatkowy wydatek, jest inwestycją, która pozwoli unikać większych kosztów w przyszłości. Zapewniając odpowiednią ochronę miejsca spoczynku naszych bliskich, okazujemy im szacunek i dbałość, nawet po ich odejściu.

Mogą Cię zainteresować