Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
20.03.2024
Ogólne
5 minut

Jak działa ubezpieczenie mienia? Poznaj kluczowe informacje na temat ochrony swojego majątku

Ubezpieczenie mienia – co to jest i w jaki sposób chroni? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców szukających dodatkowej ochrony posiadanego majątku firmowego. Dziś wyjaśnimy Ci, czym jest ten produkt ubezpieczeniowy, a także, dlaczego warto zdecydować się na jego zakup.

Ubezpieczenie mienia – co to jest?

Ubezpieczenie mienia to rodzaj polisy ubezpieczeniowej chroniącej przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak kradzież, pożar, zalanie czy działanie sił natury. Właściciel firmy, decydujący się na zakup ubezpieczenia mienia uiszcza składki, które dają mu gwarancję ochrony finansowej w przypadku wystąpienia szkody. Produkt ten może dotyczyć różnych rodzajów posiadanego majątku, takich jak lokale użytkowe, budynki biurowe, magazyny, z ich wyposażeniem,a także środki obrotowe czy sprzęt elektroniczny. Jeśli chodzi zaś o rodzaj ochrony – jest on uzależniony od wybranej przez ubezpieczonego formy polisy. Najczęściej wybierane są polisy obejmujące ryzyko pożaru, kradzieży, zalania czy uszkodzenia spowodowane przez działanie sił natury. W ofercie ubezpieczycieli, w tym także InterRisk dostępne są także specjalne polisy obejmujące ryzyko uszkodzeń bądź utraty maszyn i urządzeń przemysłowych.

Rodzaje ubezpieczeń mienia

Dla współczesnych korporacji i firm, kontynuacja działalności w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń losowych jest kluczowa. Dlatego też wybór odpowiedniego ubezpieczenia mienia, które chroni ważne aktywa przedsiębiorstwa, jest niezmiernie istotny. Rodzaje ubezpieczeń mienia różnią się w zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeń. Choć różnią się one zakresem i typem ochrony, ich głównym celem jest zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa w sytuacjach problematycznych. W InterRisk oferujemy ubezpieczenie:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – ochrona majątkowa przed szkodami spowodowanymi działaniem ognia oraz innymi żywiołami takimi jak np. powódź, wybuch, zalanie, uderzenie pioruna;
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku – specjalistyczna ochrona majątku firmowego przed konsekwencjami aktów kryminalnych;
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – specjalistyczna ochrona dla oszklenia budynków oraz innych wrażliwych elementów infrastruktury;
 • mienia od wszystkich ryzyk – kompleksowa ochrona majątkowa przed szerokim spektrum zdarzeń losowych, z uwzględnieniem specyficznych wyłączeń;
 • maszyn od uszkodzeń – ochrona techniczna dla maszyn i urządzeń przed szkodami wynikającymi z różnych przyczyn, w tym błędów obsługi czy wad konstrukcyjnych;
 • od utraty zysku – finansowa ochrona bieżącej działalności przedsiębiorstwa w sytuacji nieprzewidzianych przestojów;
 • sprzętu elektronicznego – specjalistyczna ochrona dla sprzętu elektronicznego, obejmująca nośniki danych oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z kontynuacją działalności po zaistnieniu szkody;
 • maszyn i urządzeń budowlanych – specjalistyczna ochrona dla sprzętu wykorzystywanego w branży budowlanej i montażowej;
 • ryzyk budowlanych i montażowych – kompleksowe zabezpieczenie procesów budowlanych i montażowych wraz z potencjalnymi ryzykami związanymi z odpowiedzialnością cywilną;
 • mienia w transporcie (CARGO) – ochrona majątku w trakcie transportu różnymi środkami komunikacji, od drogowego po morski;
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – zintegrowane rozwiązania dla kompleksowej ochrony mienia w ramach spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia daje ochronę finansową i pozwala na uniknięcie poważnych strat w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia. W zależności od posiadanej polisy, w jego zakres wchodzić może ubezpieczenie od:

 • kradzieży – obejmuje ryzyko kradzieży, a także uszkodzeń spowodowanych włamaniem i skutkami wandalizmu. Ubezpieczenie mienia zwykle obejmuje nieruchomości, maszyny, sprzęt budowlany i elektroniczny będący własnością firmy;
 • pożaru – pozwala na uchronienie przed stratami majątkowymi w mieniu przedsiębiorcy spowodowanymi pożarem, eksplozją bądź uderzeniem pioruna;
 • zalania –  polisa obejmująca ryzyko zalania chroni przed stratami spowodowanymi przez wodę. Rozumieć należy przez to przede wszystkim straty powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacjnej, ale także zalanie powstałe w wyniku deszczu nawalnego. Ubezpieczenie to obejmuje objęte ochroną mienie firmy, zarówno nieruchomości, jak i sprzęt znajdujący się w środku;
 • uszkodzeń spowodowanych przez siły natury – obejmuje straty spowodowane przez zdarzenia takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, tornada czy gradobicie. Podobnie jak w innych przypadkach obejmuje mienie będące nieruchomościami, ale także przedmiotami i urządzeniami objętych polisą;
 • uszkodzeń technicznych – zakres ochrony obejmuje uszkodzenia mechaniczne, takie jak awarie czy błędy obsługi, uszkodzenia elektryczne wynikające z krótkich spięć czy przepięć, błędy konstrukcyjne lub materiałowe, które mogą doprowadzić do awarii po upływie gwarancji.

Nie sposób nie zauważyć, że korzystając z ubezpieczenia mienia, masz szansę uchronić majątek swojej firmy przed wieloma czynnikami, niezależnymi od Ciebie. Dzięki zakupowi odpowiedniej polisy zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa finansowego w sytuacjach problematycznych.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia może być trudny, ale jest bardzo ważny dla ochrony majątku Twojej działalności. Decydując się na zakup ubezpieczenia, musisz przede wszystkim zrozumieć, czego dokładnie potrzebujesz, aby odpowiednio się ubezpieczyć. W InterRisk pomożemy Ci dobrać polisę, która zapewni Ci odpowiednie bezpieczeństwo posiadanego mienia. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że zaoferować możemy kompleksowe rozwiązania, doskonale chroniące mienie firmy. W naszej ofercie znajdziesz także ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC czy assistance.

Mogą Cię zainteresować