Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
23.01.2023
OgólneUbezpieczenie zdrowia
5 minut

NNW odNOWA – ewolucja, czy rewolucja w produkcie NNW w InterRisk?

NNW odNOWA – ewolucja, czy rewolucja w produkcie następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk?

GU: Panie Marcinie, wprowadziliście Państwo do szerokiego wachlarza produktów – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW odNOWA). Dla kogo jest on przeznaczony i jak będzie można go kupić?

Marcin Kucharski: Tak, ubezpieczenie NNW odNOWA to nowość w naszej ofercie. Zastosowaliśmy dobrze znaną z naszych innych produktów osobowych elastyczną konstrukcję, czyli możliwość wyboru jednej z 3 opcji głównych jako obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oraz rozszerzenia o tzw. opcje dodatkowe. Jest ich aż 27. Nasze rozwiązanie jest bardzo uniwersalne, co pozwala na dotarcie z ofertą zarówno do klientów indywidualnych jak i klientów grupowych.

GU:  A gdyby miał Pan wskazać kluczowe elementy, dla których warto kupić NNW odNOWA, to co by to było? Co proponujecie ponad standard rynkowy?

Marcin Kucharski: Produkt został zmieniony na wielu płaszczyznach.  Cechuje go przede wszystkim wspomniany już przeze mnie bardzo rozbudowany zakres. Nowe opcje dodatkowe, to nie tylko „przegląd rynku” i tego co oferują konkurenci. W InterRisk często wprowadzamy do ubezpieczeń osobowych elementy nowatorskie. I tak też zrobiliśmy tym razem. Oprócz wielu rozszerzeń, które zwykle znajdują się w produktach NNW dodaliśmy np. ubezpieczenie spłaty rat kredytu konsumenckiego (jeśli ubezpieczony przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), czy zwrot kosztów zużycia gazu i prądu (również w związku ze zwolnieniem lekarskim lub pobytem w szpitalu po wypadku). W dobie grożącego nam kryzysu gospodarczego i pogarszającej się sytuacji materialnej ubezpieczonych, takie świadczenia na pewno spotkają się z zainteresowaniem  zarówno naszych pośredników, jak i klientów. Ponadto polecamy ich uwadze nowatorskie opcje dodatkowe, przygotowane we współpracy z naszymi zewnętrznymi dostawcami, jak Pakiet Medyczny po nieszczęśliwym wypadku, czy Asystent zdrowotny po wypadku komunikacyjnym. Nikt obecnie na polskim rynku nie ma w „typowym”  NNW takich rozwiązań. Oczywiście wprowadziliśmy również szereg opcji, które sprawdziły się w dobie pandemii, czyli Telemedycynę oraz e-Rehabilitację. Kolejnym obszarem, na który postawiliśmy w rozwoju ubezpieczenia NNW to technologia. Dlatego e-rozwiązania, które sprawdziły się w NNW szkolnym, czyli naszym sztandarowym produkcie EDU PLUS, zaimplementowaliśmy również do  NNW odNOWA. Myślę, że z dużym zainteresowaniem pośredników obsługujących ubezpieczenia grupowe spotka się funkcjonalność polegająca na zdalnym, indywidualnym przystępowaniu osób do umów grupowych, bez udziału Ubezpieczającego oraz pośrednika. Jest to odpowiedź na odwieczne wyzwanie związane z przygotowywaniem list osób ubezpieczonych. Listy generują się elektronicznie, wraz z przystępowaniem kolejnych osób do ubezpieczenia grupowego.

GU: Czy według  Pana e-Rehabilitacja to już standard, czy nadal przyszłość wsparcia powrotu do zdrowia poszkodowanych? Czy Klienci są zainteresowani tą formą pracy nad poprawą sprawności po wypadku?

Marcin Kucharski: W przypadku e-Rehabilitacji trzeba doprecyzować, że to nie są wyłącznie zdalne ćwiczenia rehabilitacyjne. Mogą one być realizowane również w domu ubezpieczonego lub w Centrum e-Rehabilitacji pod osobistym nadzorem i zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty. E-Rehabilitacja sprawdziła się w NNW szkolnym, dlatego wprowadzamy ją również do NNW odNOWA. O popularności tej opcji niech świadczy fakt, że w 2021 roku dynamika umów z rozszerzeniem o e-Rehabilitację w ramach NNW szkolnego wynosiła 225%. To na pewno jeszcze nie jest standardowe ryzyko, ale jesteśmy na dobrej drodze aby tak było.

GU: Ciekawa wydaje się opcja „Poważne Choroby”. Jak ona działa, kto i w jakich okolicznościach może z niej skorzystać?

Marcin Kucharski: Dołączanie do produktów NNW rozszerzeń, które działają nie tylko w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku, ale również w przypadku rozpoznanych u ubezpieczonego chorób, staje się powoli rynkowym standardem. Nasze ubezpieczenie również spełnia te standardy, a nawet wykracza poza nie z uwagi na liczbę aż 16 jednostek chorobowych, które w myśl OWU uznajemy za Poważne Choroby i których rozpoznanie w okresie ubezpieczenia skutkuje wypłatą określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Oczywiście w towarzystwach zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń  życiowych katalog poważnych zachorowań jest zwykle szerszy, natomiast w produktach towarzystw majątkowych, jakim jest InterRisk, zwykle jest to tylko kilka chorób w zakresie. Więc i w tym punkcie dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasza propozycja  była atrakcyjna.

GU: Inauguracja nowego produktu to zawsze duże wydarzenie. Jakie działania wspierające przewidujecie Państwo, by wypromować NNW odNOWA wśród pośredników?

Marcin Kucharski: Wraz z implementacją produktu na naszym portalu sprzedażowym (iPortal) ruszyliśmy z cyklem spotkań szkoleniowo-warsztatowych z  agentami
i współpracującymi z nami brokerami. Spotkania rozpoczęły się w IV kwartale 2022 i potrwają do końca II kwartału 2023. Jest to doskonała okazja do szczegółowego poznania  NNW odNOWA.

GU: Czyli czas na rozpoczęcie rewolucji z NNW odNOWA?

Marcin Kucharski: Raczej daleko idącej ewolucji ubezpieczenia NNW, które w wydaniu NNW odNOWA przestaje być sztampowym produktem z obszaru NNW, a staje się nowoczesną, niezwykle bogatą propozycją zarówno dla klientów indywidualnych, jak i pośredników obsługujących ubezpieczenia grupowe. A jeśli rewolucja to w obszarze technologii i obsługi grupówek NNW w towarzystwie majątkowym.

GU: Dziękuję za rozmowę.

 

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Mogą Cię zainteresować