Ocen strone

1

2

3

Wynik InterRisk za 2021 w tys. zł

 

Składka przypisana brutto: 1 451 012,9

Wynik finansowy brutto: 85 049,3

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności: 590,9 mln zł

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR): 346,4 mln zł

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR 171%

 

Wynik InterRisk za 2020 w tys. zł

 

Składka przypisana brutto: 1 342 515 

Wynik finansowy brutto: 84 930,7

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności: 680,1 mln zł

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR): 331,4 mln zł

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR: 205%

 

Wynik InterRisk za 2019 w tys. zł

 

Składka przypisana brutto: 1 357 600 

Wynik finansowy brutto: 97 210

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności: 606,4 mln zł

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR): 293,3 mln zł

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR 207%