Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
27.03.2023
Ubezpieczenie samochodu
6 minut

Sprawdzenie OC – jak sprawdzić OC pojazdu?

Jesteś właścicielem samochodu? A może dopiero zakupiłeś swój pierwszy pojazd? Jednym z Twoich obowiązków jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej. Sprawdzenie OC pojazdu, pozwoli Ci nie tylko uniknąć wysokich kar, ale także uchroni przed ewentualnymi kosztami w przypadku szkody spowodowanej przez nas lub nasz samochód. Co zrobić, gdy nie jesteśmy pewni, czy nasz samochód posiada aktualną polisę? Jak sprawdzić ubezpieczenie auta? Dziś omówimy kilka sposobów na sprawdzenie ważności polisy OC.

Sprawdzenie OC – kiedy warto o tym pamiętać?

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to jeden z obowiązków każdego kierowcy. Przydatne jest ono w przypadku wypadku bądź szkody spowodowanej w trakcie używania pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i nie można poruszać się po drogach publicznych bez jego wykupienia. Aby mieć pewność, że samochód posiada ważną polisę, warto wiedzieć, jak sprawdzić ubezpieczenie samochodu. Istnieje wiele sytuacji, które wymagają sprawdzenia ubezpieczenia, w tym:

  • wygaśnięcie umowy ubezpieczenia – polisa podpisywana jest zazwyczaj na okres jednego roku, po tym czasie posiadacz samochodu zobowiązany jest do jej przedłużenia, bądź znalezienia nowej, korzystniejszej oferty;
  • zakup nowego pojazdu – w przypadku kupna samochodu używanego warto zadbać o sprawne przepisanie polisy ubezpieczeniowej na nowego właściciela. Należy także pamiętać, że kupując pojazd, ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres, co wiązać się może z poniesieniem przez Ciebie kar;
  • zmiana ubezpieczyciela – decydując się na zawarcie nowej umowy OC u innego ubezpieczyciela, pamiętaj, żeby poprzednią polisę wypowiedzieć na co najmniej jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której Twój pojazd będzie posiadał dwie polisy na ten sam okres;
  • wyjazd za granicę – o sprawdzeniu, czy polisa ubezpieczenia OC pojazdu zawarta w Polsce jest ważna również w innych krajach należy pamiętać w sytuacji kiedy planujemy wyjazd za granicę. Warto wziąć pod uwagę przede wszystkim zakres obowiązywania posiadanej polisy w danym kraju, do którego się udajemy.

We wszystkich tych sytuacjach, sprawdzenie ubezpieczenia samochodu pozwoli uniknąć Ci dodatkowych kosztów i problemów związanych z jego brakiem.

Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony – dostępne sposoby

Posiadanie ważnego ubezpieczenia pojazdu to obowiązek każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Brak polisy OC może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak konieczność samodzielnego pokrycia szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu czy zapłatę kar za brak ważnego OC, które niejednokrotnie wielokrotnie przewyższają wysokość ubezpieczenia. Na szczęście, istnieje kilka sposobów, dzięki którym można w łatwy sposób sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie jest wciąż ważne. Jak sprawdzić OC pojazdu? Oto najpopularniejsze metody:

Kontrola polisy ubezpieczenia

Najprostszym sposobem, aby sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony, jest weryfikacja polisy. Dokument, który otrzymujesz podczas zawierania umowy, zawiera informacje o dacie wygaśnięcia ubezpieczenia. Posiadając polisę zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej, możesz łatwo sprawdzić OC pojazdu i upewnić się, do kiedy obowiązuje Twoje ubezpieczenie.

Kontakt z ubezpieczycielem

Kolejnym sposobem na sprawdzenie ubezpieczenia auta jest bezpośredni kontakt z Twoim ubezpieczycielem. Możesz to zrobić, odwiedzając stacjonarny punkt, dzwoniąc na infolinię, logując się do swojego panelu klienta, lub wysyłając e-mail. Pojawienie się aplikacji mobilnych również uprościło proces, pozwalając sprawdzić OC dla pojazdu poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego i otrzymanie bieżącej informacji o ważności ubezpieczenia.

UFG

Inną metodą na sprawdzenie ważności posiadanej polisy jest skorzystanie z systemu ubezpieczeniowego UFG. Pozwala on na sprawdzenie polisy OC online. Wystarczy wejść na stronę internetową systemu, wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN i kliknąć przycisk „Sprawdź”. W wyniku zapytania pojawi się informacja na temat ważności ubezpieczenia OC, daty wygaśnięcia polisy, a także nazwy ubezpieczyciela;

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPIK to system informatyczny, który umożliwia nie tylko sprawdzenie ważności ubezpieczenia pojazdu, ale również inne informacje związane z pojazdem i jego właścicielem. Aby skorzystać z CEPIK, należy znać numer rejestracyjny, VIN, a także datę pierwszej rejestracji. W wyniku wyszukiwania otrzymasz informacje na temat ważności ubezpieczenia OC, przeglądu technicznego, a także inne dane techniczne pojazdu.

Sprawdź OC – uniknij kary!

Ubezpieczenie OC jest ważne dla każdego posiadacza pojazdu, gdyż chroni przed skutkami finansowymi wynikającymi ze zdarzeń drogowych, w których kierowca był sprawcą. Niemniej jednak bardzo ważne jest również regularne sprawdzenie ubezpieczenia samochodu. Dlaczego? W przypadku, gdy OC wygaśnie, a jego brak zostanie stwierdzony, na właściciela pojazdu mogą być nałożone znaczące kary finansowe. Sprawdź OC dla pojazdu, aby ich uniknąć.

Konsekwencje finansowe braku OC

Stosunkowo najniższe kary ponieść mogą posiadacze motocykli. Jeśli spóźnią się z zapłatą polisy ubezpieczeniowej do 3 dni, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 230 zł. Dla porównania, w przypadku samochodów osobowych jest to kwota 1400 zł, a samochodów dostawczych – 2090 zł. To nie jedyne kary, jakie czekają na spóźnialskich kierowców, a im dłuższy czas, w którym nie posiadają stosownego ubezpieczenia OC, tym ich wysokość wzrasta. Jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni, kary wzrastają do 1160 zł za motocykl, 6980 zł za samochód osobowy i aż 10470 zł za pojazd dostawczy. Sprawdź OC auta jak najszybciej, aby uniknąć tych kosztów.

Kara za brak ubezpieczenia OC to nie tylko konieczność uiszczenia opłat nałożonych przez UFG, ale także ryzyko poniesienia znacznych kosztów w przypadku wypadku, którego sprawcą był kierowca bez ważnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji jako kierowca będziesz musiał pokryć koszty leczenia poszkodowanych i naprawy pojazdów, a także ewentualne koszty sądowe.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia przez InterRisk

Chcesz ubezpieczyć swój samochód z gwarancją bezpieczeństwa i szerokiego pakietu usług? Wybierając ubezpieczenie w InterRisk, nie tylko zabezpieczasz się przed konsekwencjami braku OC, ale również korzystasz z szerokiej oferty dodatkowych ubezpieczeń. Sprawdzanie ubezpieczenia pojazdu przez profesjonalistów z InterRisk daje pewność, że w przypadku wypadku wszystkie koszty związane z leczeniem poszkodowanych, naprawą pojazdów czy ewentualnymi procesami sądowymi zostaną pokryte. Sprawdź ubezpieczenie OC i skorzystaj z naszego ponad 30-letniego doświadczenia. Oferujemy nie tylko obowiązkowe polisy OC, ale także ubezpieczenie ACassistance czy NNW.

Mogą Cię zainteresować