Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
27.03.2023
Ubezpieczenie samochodu
5 minut

Sprawdzenie OC – jak sprawdzić OC pojazdu?

Jeżeli jesteś właścicielem samochodu to jednym z Twoich obowiązków jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej. A może dopiero zakupiłeś samochód? Sprawdzenie czy posiada on polisę OC pozwoli Ci nie tylko uniknąć wysokich kar, ale także uchroni przed ewentualnymi kosztami w przypadku szkody spowodowanej przez nas lub nasz pojazd. Co zrobić, gdy nie jesteśmy pewni, czy nasz samochód posiada aktualną polisę? W tym artykule omówimy kilka sposobów na sprawdzenie ważności polisy OC.

Sprawdzenie OC – kiedy warto o tym pamiętać?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przydatne jest ono w przypadku wypadku bądź szkody spowodowanej w trakcie używania pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i nie można poruszać się po drogach publicznych bez jego wykupienia. Aby mieć pewność, że samochód posiada ważną polisę, warto sprawdzić OC dla pojazdu. Do sytuacji, w których należy zwrócić szczególną uwagę, zaliczamy:

  • wygaśnięcie umowy ubezpieczenia – polisa podpisywana jest zazwyczaj na okres jednego roku, po tym czasie posiadacz samochodu zobowiązany jest do jej przedłużenia, bądź znalezienia nowej, korzystniejszej oferty;
  • zakup nowego pojazdu – w przypadku kupna samochodu używanego warto zadbać o sprawne przepisanie polisy ubezpieczeniowej na nowego właściciela. Należy także pamiętać, że kupując pojazd, ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres, co wiązać się może z poniesieniem przez Ciebie kar;
  • zmiana ubezpieczyciela – decydując się na zawarcie nowej umowy OC u innego ubezpieczyciela, pamiętaj żeby poprzednią polisę wypowiedzieć na co najmniej jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której Twój pojazd będzie posiadał dwie polisy na ten sam okres;
  • wyjazd za granicę – o sprawdzeniu czy polisa ubezpieczenia OC pojazdu zawarta w Polsce jest ważna również w innych krajach należy pamiętać w sytuacji kiedy planujemy wyjazd za granicę. Warto wziąć pod uwagę przede wszystkim zakres obowiązywania posiadanej polisy w danym kraju, do którego się udajemy.

We wszystkich wymienionych sytuacjach, sprawdzenie ubezpieczenia samochodu pozwoli uniknąć Ci dodatkowych kosztów i problemów związanych z jego brakiem.

Sprawdzanie ubezpieczenia pojazdu – dostępne sposoby

Posiadanie ważnego ubezpieczenia pojazdu to obowiązek każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Brak polisy OC może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak konieczność samodzielnego pokrycia szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu czy zapłatę kar za brak ważnego OC, które niejednokrotnie wielokrotnie przewyższają wysokość ubezpieczenia. Na szczęście, istnieje kilka sposobów, dzięki którym można w łatwy sposób sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie jest wciąż ważne.

Kontrola polisy ubezpieczenia

Najprostszym sposobem na sprawdzenie ubezpieczenia pojazdu jest weryfikacja polisy. Dokument otrzymywany przy okazji zawierania umowy opatrzony jest w informacje na temat daty wygaśnięcia ubezpieczenia. Dzięki temu posiadając polisę zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej upewnisz się, do kiedy obowiązuje Twoje ubezpieczenie.

Kontakt z ubezpieczycielem

Kolejnym sposobem na sprawdzenie ubezpieczenia auta jest bezpośredni kontakt z ubezpieczycielem. W tym celu można odwiedzić stacjonarny punkt, zadzwonić na infolinię, zalogować się do swojego panelu klienta bądź wysłać e-mail. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się także aplikacje mobilne, które umożliwiają sprawdzenie ważności ubezpieczenia pojazdu. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację, wpisać numer rejestracyjny pojazdu i otrzymać informację na temat ważności ubezpieczenia;

UFG

Inną metodą na sprawdzenie ważności posiadanej polisy jest skorzystanie z systemu ubezpieczeniowego UFG. Pozwala on na sprawdzenie, czy dany pojazd jest objęty ubezpieczeniem. Aby sprawdzić OC auta, należy wejść na stronę internetową systemu, wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN i kliknąć przycisk „Sprawdź”. W wyniku zapytania pojawi się informacja na temat ważności ubezpieczenia OC, daty wygaśnięcia polisy, a także nazwy ubezpieczyciela;

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPIK to system informatyczny, który umożliwia nie tylko sprawdzenie ważności ubezpieczenia pojazdu, ale również inne informacje związane z pojazdem i jego właścicielem. Aby skorzystać z CEPIK, należy znać numer rejestracyjny, VIN, a także datę pierwszej rejestracji. W wyniku wyszukiwania otrzymasz informacje na temat ważności ubezpieczenia OC, przeglądu technicznego, a także inne dane techniczne pojazdu.

Sprawdź OC – uniknij kary!

Ubezpieczenie OC chroni posiadaczy pojazdów mechanicznych przed skutkami finansowymi wynikającymi ze zdarzeń, których był sprawcą. Niemniej jednak bardzo ważne jest także regularne sprawdzanie ważności polisy. Dlaczego? W przypadku braku ważnego ubezpieczenia grożą kary, których wysokość jest uzależniona od konkretnych okoliczności.

Stosunkowo najniższe kary ponieść mogą posiadacze motocykli. Jeśli spóźnią się z zapłatą polisy ubezpieczeniowej do 3 dni, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 230 zł. Dla porównania, w przypadku samochodów osobowych jest to kwota 1400 zł, a samochodów dostawczych – 2090 zł. To nie jedyne kary, jakie czekają na spóźnialskich kierowców, a im dłuższy czas, w którym nie posiadają stosownego ubezpieczenia OC, tym ich wysokość wzrasta. W przypadku opóźnień wynoszących ponad 14 dni, posiadacze pojazdów mechanicznych zapłacą odpowiednio: 1160 zł – za brak OC motocykla, 6980 zł – samochodu osobowego i 10 470 zł – samochodu dostawczego.

Kara za brak ubezpieczenia OC to nie tylko konieczność uiszczenia opłat nałożonych przez UFG, ale także ryzyko poniesienia znacznych kosztów w przypadku wypadku, którego sprawcą był kierowca bez ważnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji jako kierowca będziesz musiał pokryć koszty leczenia poszkodowanych i naprawy pojazdów, a także ewentualne koszty sądowe. Chcesz ubezpieczyć swój samochód z gwarancją bezpieczeństwa i szerokiego pakietu usług? Wybierz InterRisk i skorzystaj z naszego ponad 30-letniego doświadczenia. Oferujemy nie tylko obowiązkowe polisy OC, ale także ubezpieczenie AC, assistance czy NNW.

Mogą Cię zainteresować