Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
05.07.2023
Ubezpieczenie samochodu
4 minuty

Wypadek samochodowy za granicą – nie daj się zaskoczyć

Polacy lubią podróżować na wakacje samochodami. Dla dużych rodzin jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne. Miłośnikom zwiedzania daje większe możliwości odwiedzania ciekawych miejsc. Są też takie osoby, które po prostu lubią jeździć samochodem. Mimo, że powoli rośnie liczba osób wybierających transport lotniczy, to nadal dla 60% rodaków to właśnie samochody pozostają ulubionym środkiem wakacyjnej komunikacji.

Dobre przygotowanie się do podróży jest kluczowe. Techniczna sprawność samochodu jest oczywiście podstawą bezpiecznej jazdy. Natomiast nie jest to jedyny wymóg podróży zagranicznej. Kolejnym jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Jest to tym ważniejsze, że rocznie Polacy powodują za granicą ponad 60 tys.* wypadków.

 Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu za granicą

W większości państw europejskich wystarczy mieć przy sobie obowiązkową polisę OC, natomiast w niektórych krajach trzeba doposażyć się także w Zieloną Kartę.

Poniżej przedstawiam mapę państw, w których jeździmy z ubezpieczeniem OC oraz w których obowiązuje Zielona Karta (PBUK).**

Najważniejsze jest spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu. Bardzo pomocny jest uniwersalny formularz w języku polskim i angielskim dostępny pod linkiem:

W dokumencie powinno znaleźć się także oświadczenie sprawcy, w którym bierze on na siebie odpowiedzialność za zdarzenie.

Jeśli nie mamy dostępu do takiego formularza, niezbędne będzie zanotowanie wszystkich wymaganych danych, w tym:

  • danych kierującego,
  • danych właściciela pojazdu (jeśli kierujący nim nie jest),
  • marki, modelu i numeru rejestracyjnego pojazdu,
  • kraju rejestracji,
  • numeru polisy ubezpieczeniowej z nazwą towarzystwa.

Przy zgłoszeniu szkody bardzo ważne i przydatne będą zdjęcia z miejsca zdarzenia, w tym jak najbardziej szczegółowe zdjęcia uszkodzeń, a także – o ile to tylko możliwe – zeznania świadków.

Ważne: nie podpisujmy dokumentów w języku obcym, o ile nie jesteśmy pewni ich treści i znaczenia. Pamiętajmy ponadto o tym, że o ile większość zapisów prawnych w krajach Unii Europejskiej jest analogicznych, to w przypadku prawa drogowego mogą znacząco się różnić.

 Jak zgłosić szkodę, kiedy zostaliśmy poszkodowani za granicą

Jeśli do kolizji za granicą doszło w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) sprawa jest bardzo prosta.

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać poszkodowany za granicą polski kierowca, jest ustalenie ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku. W Polsce w ich imieniu likwidacją szkody zajmą się podmioty nazwane „reprezentantami”. Ich pośrednictwo jest bezpłatne i prowadzone w języku polskim.

 Zidentyfikowanie reprezentanta zagranicznego ubezpieczyciela ułatwiają formularze dostępne na stronach Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji za granicą nie będzie miało w Polsce reprezentanta ds. roszczeń, to likwidacją szkody zajmie się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Trudniejszą sytuację będzie mieć polski kierowca poszkodowany za granicą w przypadku, gdy pojazd sprawcy zarejestrowany jest poza państwami, w których obowiązuje Zielona Karta. W takiej sytuacji musi kontaktować się bezpośrednio z zagranicznym ubezpieczycielem. Najprostszą metodą będzie kontakt z firmą przez formularz na stronie www (w przypadku języka obcego, którego nie znamy możemy skorzystać z translatora, który automatycznie przetłumaczy stronę na język polski) lub połączyć się z call center.

 Pomoc prawnika i nie tylko

Niezależnie od wymogu posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC lub Zielonej Karty warto rozważyć, o ile wcześniej o tym nie pomyśleliśmy, zakup ubezpieczeń nieobowiązkowych – AC i Assistance, a także Ochrony Prawnej.

Dwa pierwsze ubezpieczenia przydadzą się szczególnie w przypadku, gdy to my spowodujemy wypadek, a uszkodzenia pojazdu uniemożliwią nam dalszą jazdę. Ubezpieczyciel pomoże w tej sytuacji w usprawnieniu samochodu, organizacji holowania lub samochodu zastępczego. Więcej o tej opcji:

 Ochrona Prawna pomoże między innymi w przypadku problemów z dochodzeniem roszczeń, obroną lub reprezentacją przed sądem w sytuacjach związanych z wypadkami drogowymi nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Pomocny link:

 Anna Krajewska-Horosz,  Rzecznik Klienta w InterRisk

 

*Raport PBUK za 2021

**Dane i grafika PBUK

Mogą Cię zainteresować